Waardecheques voor Activiteitencommissie De Haar?

Heeft u vandaag of gisteren ook  de OverbetuweDoet waardecheques al in de brievenbus gehad?

Net als vorig jaar verdeelt de gemeente subsidie via deze cheques. Ieder huishouden krijgt er eentje in de bus. Je mag ze geven aan een organisatie of activiteit in het dorp. De ontvanger van de cheques kan ze inwisselen voor 7,50 per cheque. Zo bepaal je zelf welke organisaties en activiteiten je wilt steunen met wat extra geld.

Nieuwe deelnemer voor de waardecheques is de Activiteitencommissie De Haar.
Zij zijn al druk bezig om voor heel Randwijk, jong en oud, leuke activiteiten te organiseren in het nieuwe dorpscentrum aan de Bredeweg: Multifunctionele accommodatie De Haar.

Iedereen die het leuk vindt om straks gebruik te kunnen maken van de prachtige ruimtes en mee wil doen aan de vele activiteiten die er gaan plaatsvinden: je waardecheque is welkom. De Activiteitencommissie zet alle cheques om in gezellige, bijzondere en spraakmakende momenten om elkaar te ontmoeten in De Haar.

De cheques zijn in te leveren via
-De site www.overbetuwedoet.nl
-Of gooi ‘m even door de brievenbus bij
Ilonka, Willem Alexanderstraat 30
of Gerda, Bredeweg 8.

 

Peuterspeelzaal Ukkepuk sluit haar deuren in Randwijks Hof

Peuterspeelzaal Ukkepuk, onderdeel van Stichting Peutercentra Overbetuwe (SPO), sluit met ingang van het nieuwe schooljaar haar deuren in dorpshuis Randwijks Hof. Al een tijdje was het aantal kinderen dat de peuterspeelzaal bezocht dusdanig laag dat voortbestaan ter discussie stond. SPO gaat uit van het gegeven dat er pas sprake is van een lerende interactie als er voldoende kinderen in de groep zijn om mee te spelen en van elkaar te leren. Bovendien heeft ook de betaalbaarheid van de peuterspeelzaal een rol gespeeld bij het nemen van dit lastige besluit.

In goed overleg met de huidige gebruikers van de peuterspeelzaal worden de kinderen geplaats op een andere peuterspeelzaal van SPO in een aangrenzend dorp.

Is daarmee het peuterspeelzaalwerk in Randwijk voorgoed verleden tijd? Wat SPO betreft niet. Op dit moment wordt onderzocht of op termijn een peuterspeelzaal zou kunnen starten in de plaatselijke basisschool. Die ambitie past bij de landelijke ontwikkelingen waarbij primair onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang steeds meer vanuit één gebouw hun diensten aanbieden. Onderzoek wijst uit dat dit ten goede komt aan de doorlopende ontwikkellijn van kinderen. De verwachting is dat in het najaar helder zal worden of er voldoende mogelijkheden zijn voor een peuterspeelzaal in de School met de Bijbel.

Geschiedenis van Groot Randwijk

Op  28 maart om 20.00 uur verzorgt Ed Janssen in Randwijks Hof een lezing over de geschiedenis van Groot Randwijk. Dat klinkt misschien pretentieus, maar zowel Randwijk als de nabijgelegen buurtschappen Lakemond en Indoornik kennen een lange en rijke geschiedenis. In Indoornik en in Lakemond stond vroeger een kasteel, waardoor zij een heerlijkheid waren. In Randwijk stond ooit, op de grens met Heteren, het mysterieuze kasteel Nijburg. Indoornik heeft een eigen rooms-katholieke kerk. Best bijzonder in deze overwegend Protestants Christelijke omgeving, en ook daarvoor is een verklaring. Of neem bijvoorbeeld het Lexkesveer: een van de oudste veerponten in Nederland. Dit was ooit de belangrijkste rivierovergang in de verbinding van Utrecht naar Keulen. Nieuwsgierig geworden? De lezing is vrij toegankelijk voor iedere belangstellende!

Broodpunt Randwijks Hof

Vanaf zaterdag 3 februari 2018 zal er in Randwijks Hof van 9.00 uur tot 11.00 uur de mogelijkheid zijn om brood te kopen. Het brood komt van Bakkerij Bakker. Bij elke broodbestelling krijgt u gratis een zak krentenbollen! De bestellijst kunt u vinden op www.randwijker.nl. De maand februari wordt gebruikt om mensen de kans te geven kennis te maken met het brood van Bakkerij Bakker.
Kijk voor leuke acties op de facebookpagina van De Randwijker. Wilt u uw brood op een ander moment ophalen, geef dit dan even door aan Karin Wiggelman via 06-44818849.

Voortgang MFA De Haar

Het voorbereidende werk voor de nieuwbouw van multifunctioneel centrum De Haar vordert gestaag. Om de rechtshandelingen uit te kunnen voeren die voor de bouw noodzakelijk zijn is stichting De Haar opgericht. Deze stichting gaat ook de toekomstige exploitatie van De Haar uitvoeren. In het bestuur van deze stichting zitten bestuursleden van EMM, de Treffers en Randwijks Hof. Rond dit bestuur opereren enkele werkgroepen die zich richten op deelaspecten van de nieuwbouw, zoals inrichting en uitstraling, financiering en publiciteit.

Na een selectieprocedure heeft het bestuur EVA architecten uit Utrecht opdracht gegeven om een ontwerp te maken voor de nieuwbouw op de plaats van de huidige EMM kantine. Het voorlopig ontwerp dat zij maakten is intussen voorgelegd aan de werkgroep inrichting en uitstraling en aan de gebruikers van Randwijks Hof. Begin volgend jaar zal een definitieve versie beschikbaar zijn en zal de bouwvergunning worden aangevraagd. Ook deze versie zal worden gedeeld met de werkgroep inrichting en uitstraling en daarna met de inwoners van Randwijk. Gelijktijdig wordt nagedacht over de tijdelijke huisvesting van EMM. Randwijks Hof zal tijdelijk de kantinefunctie overnemen en voor kleedkamers en douches worden momenteel diverse opties onderzocht. Ook wordt gezocht naar tijdelijke opslag van materialen en interieur.

Bij de realisering van de nieuwe accommodatie en van de tijdelijke voorzieningen zullen vele vrijwilligershanden nodig zijn. De initiatiefnemers zullen te zijner tijd hiervoor een beroep doen op de inwoners van Randwijk en de leden van EMM en de Treffers en de vrijwilligers van Randwijks Hof. De Randwijker houdt u op de hoogte!

Dansen voor peuters en kleuters

Vanaf 3 november vindt er elke vrijdagmiddag van 15.45 tot 16.30 uur dansen voor peuters en kleuters plaats in het Randwijks Hof. Deze lessen worden gegeven door de veertienjarige Joëlle Floor. Zij zit al vanaf haar zesde jaar op ballet en heeft een jaar stage gelopen bij het peuter/kleuterdansen in Zetten. Toen deze groep stopte, heeft ze besloten zelf danslessen voor peuters en kleuters op te zetten in Randwijk. In verband met haar leeftijd houdt Mirjam Floor toezicht. Nieuwsgierig geworden? De eerste twee lessen zijn gratis! Voor meer informatie bel je naar 06 – 101 852 17 of mail joellefloor@gmail.com.

 

Workshop handverzorging

Op 14 november vanaf 20.00 uur (inloop 19.30 uur) vindt er in het Randwijks Hof  een leerzame handverzorgingsworkshop plaats. Onder begeleiding van Carolien van Meerten gaan de deelnemers stap voor stap de handen verzorgen en verwennen, alles met natuurlijke producten. Ondertussen genieten de deelnemers van gezonde hapjes en krijgen zij tips over gezonde voeding en levensstijl. Aan het einde van de avond krijgen zij een cadeauset mee naar huis, waarmee zij thuis aan de slag kunnen. De workshop kost €12,50 en er kunnen maximaal acht deelnemers meedoen. Aanmelden kan via 06 -57354193 of voeljegoedmetaloe@live.nl.

Tweedehandskledingbeurs

Marjo en Naomie runnen Salon het Winkeltje in Randwijk. Naast hun schoonheidssalon hebben zij ook een winkeltje met tweedehands dameskleding. Met hun winkeltje staan zij op vrijdagavond 10 november van 19.00 tot 22.00 uur en zaterdagochtend 11 november van 9.30 tot 12.00 uur in het Randwijks Hof. Iedereen is welkom om gezellig een kijkje te komen nemen!

Bewaren

Bewaren