Toekomst Randwijks Hof

Er zijn al heel wat wilde plannen gemeld over Randwijks Hof.
Het onderstaande bericht komt van de eigenaar van het pand, Gemeente Overbetuwe.
Een tijdelijk plan, tot er een echt plan is. De ruimtes worden voorlopig antikraak aangeboden.
Heb je belangstelling voor de beschikbare ruimte in Randwijks Hof, als woonruimte of atelier? Download dan de pdf even en neem contact op met Oranje Steengoed Beheer.

A4 flyer Randwijks Hof
download de pdf met contactgegevens

Beste omwonenden,

Zoals jullie weten staat Randwijks Hof momenteel leeg sinds het nieuwe MFC De Haar in gebruik is genomen. De gemeente gaat op zoek naar een andere bestemming en/of invulling van het terrein. Totdat hier meer duidelijkheid over is, zet de gemeente in op leegstandsbeheer door tijdelijke bewoning (anti kraak). Leegstaande panden zijn soms een gewilde prooi voor onder andere vandalisme, brandstichting en kraak. Om nadelige gevolgen van leegstand te voorkomen, kiest de gemeente voor tijdelijke invulling. Oranje Steengoed voert deze beheerstaak namens de gemeente uit voor de

Randwijks Hof. Het gaat hier om twee woonruimtes en één werk-/artelierruimte. Mocht u een kandidaat of geïnteresseerde(n)kennen, dan kan deze contact opnemen met Oranje Steengoed. Het gaat hier om een tijdelijke periode waarover de kandidaat afspraken maakt met Oranje Steengoed.

Wie is Oranje Steengoed Beheer?

Oranje Steengoed Beheer helpt de eigenaar, in dit geval de gemeente, met het veilig en leefbaar houden van de voormalige locatie van het dorpshuis in Randwijk. In de nieuwe tijdelijke situatie nemen één of meerdere bewoners Randwijks Hof in gebruik en werken mee aan een prettige leefomgeving. In de omgeving van Overbetuwe beheren wij meerdere panden naar tevredenheid van eigenaren, bewoners en omwonenden.

Wat betekent dit voor u?

Waarschijnlijk ziet u de komende tijd nieuwe gezichten in en om Randwijks Hof.
Niet alleen van nieuwe bewoner(s), maar ook van onze collega’s. Verantwoordelijk voor deze locatie is Robert Dijkstra (vastgoedbeheer en contactpersoon).

Wij komen regelmatig langs om te kijken of alles goed loopt en alle ruimtes en de omgeving er netjes uitzien. Goed contact met u en de nieuwe bewoners vinden wij belangrijk, met elkaar zorgen we voor het leefbaar houden van uw woonomgeving. Wij verwachten dan ook dat uw nieuwe ‘buren’ meehelpen aan een positieve sfeer.

Waar kunt u terecht met vragen?

Heeft u ergens vragen over? Dan horen we dat graag. Ons telefoonnummer is (0575) 234232 (Robert Dijkstra). Wij zijn regelmatig op locatie aan het werk. Ziet u ons daar? Spreek ons gerust even aan om kennis te maken.

www.oranjesteengoed.nl

T (0575) 234232

Info@oranjesteengoed.nl