Nieuwbouw Kerkstraat – Julianastraat?

Zo’n 30 woningen moeten erbij komen in Randwijk. En dan het liefst nog betaalbaar ook.
Dat besliste het college van B&W van Overbetuwe op 15 februari 2023. Een stevig blok woningen erbij aan de Kerkstraat (rond nummer 31) en de Julianastraat (hoek Julianastraat/Kerkstraat, grenzend aan de Oranjehof). Er ligt een plan klaar waarover op 18 april gestemd wordt in de gemeenteraad.

Het gaat in dat plan op de Kerkstraat om

  • 8 starterswoningen
  • 2 twee-onder éénkapwoningen
  • 1 vrije sector woning
  • 2 standplaatsen voor woonwagens

en op het stuk tussen Kerkstraat en Julianastraat om

  • 16 sociale huurappartementen

Wat betekent dat voor Randwijk

Niet het hele gebied dat hier genoemd wordt is onbewoond: er staan op sommige plekken al huizen met Randwijkers erin. Zij zullen een andere woonoplossing moeten vinden. Misschien wel in de geplande nieuwbouw. Als het plan doorgaat zou Randwijk-Noord-Oost opeens een wijk van betekenis kunnen worden met, ruw geschat, zo’n 65 nieuwe dorpsgenoten.
De Willem-Alexanderstraat en Johan Frisostraat zullen niet meer ‘de nieuwbouwwijk’ zijn als dit plan verwezenlijkt wordt. De kans wordt opeens realistisch dat er nieuwe leerlingen voor de School komen, meer talentvolle voetballers voor EMM en nieuwe vrijwilligers om Koningsdag te helpen organiseren en bardiensten te draaien bij live concerten in De Haar.

Meepraten

Het gaat bij de bouwplannen gedeeltelijk om inbreiding. Dat is het volbouwen van plekken in een bewoond gebied en staat tegenover ‘uitbreiding’, waarbij onbewoond gebied wordt bebouwd. Het college van burgemeester en wethouders stelt dat met het Randwijkse plan wordt voldaan aan het besluit van de gemeenteraad (wanneer?) om een locatie te vinden in het westelijk deel van Overbetuwe, voor woningbouw en woonwagenstandplaatsen.

Op 18 april 2023 gaat de gemeenteraad besluiten of de locaties echt geschikt zijn voor bebouwing. Daarna worden de plannen verder uitgewerkt en komen er gesprekken met omwonenden, andere belanghebbenden en toekomstige bewoners.
Wie voor die tijd al een uitgesproken mening heeft over het plan tot nu toe, kan eens kijken op de site van gemeente Overbetuwe bij het onderwerp ‘Inspreken’.

Meer lezen:

– Gemeente Overbetuwe: College stemt in met uitbreiding woningbouwlocatie Randwijk

– Gemeente Overbetuwe: Inspreken – de procedure en momenten om je mening te geven

 

 

Wat gaat er gebeuren met Randwijks Hof?

Wat gaat er gebeuren met Randwijks Hof? Moet het gebouw plaatsmaken voor woningen, woonwagens, of kan het blijven staan, als atelierruimte, of studentenhuis?

Terwijl projectontwikkelaars zich aan de zijlijn al aan het warmlopen waren voor wat leuke woningbouwprojectjes kwam Randwijks Hof deze maand in een raadsvergadering plots bovendrijven als lokatie voor twee of drie woonwagens. Eigenlijk gebeurde dat al een half jaar geleden in een woonwagennota van de gemeente Overbetuwe, maar dat ontsnapte aan ieders aandacht. Pas toen twee andere lokaties voor woonwagens – in Elst en Zetten – voor discussie zorgden, verlegde zich de aandacht naar Randwijks Hof. Van zeventien onderzochte plekken in Overbetuwe behoort het voormalig dorpscentrum tot een van de geschiktste woonwagenlokaties, staat in de woonwagennota. Er zijn 27 woonwagenhuishoudens op zoek naar een standplaats in Overbetuwe. Op dit moment zijn er in de gemeente maar 9 plaatsen beschikbaar.

Verwachting gewekt

De gemeente Overbetuwe koos in eerste instantie voor een plek in Zetten, aan de Sint Walburg/Noordelijke Parallelweg, en niet voor Randwijks Hof. Dat was omdat volgens de gemeente tijdens informatiebijeenkomsten met Randwijkers de verwachting was gewekt dat er woningen zouden komen op de plek van Randwijks Hof. “Het realiseren van woonwagens op deze locatie zal daarom teniet doen aan het voorafgaande proces en leiden tot veel bezwaar in het gehele dorp,” staat in het rapport van een extern consultancy bureau. Maar ook: “De lokatie blijft echter wel in beeld als een potentieel geschikte lokatie.”

Geen concrete plannen

De manier waarop de gemeente eerder locaties met elkaar vergeleek, leek nergens naar, vindt Roel Eefting, fractieleider van D’66. Dezelfde argumenten leiden bij de ene lokatie tot een advies vóór en bij een andere tegen woonwagens. Dat moet anders. Eefting zette de criteria voor een geschikte woonwagenlocatie opnieuw op een rijtje en kwam tot de conclusie dat Zetten van de lijst af kon. Van de zeventien onderzochte lokaties zijn er dan zeven bovengemiddeld geschikt, waaronder Randwijks Hof. Onderzoek die zeven opnieuw op hun geschiktheid en kom dan met een keuze, is zijn voorstel.

Verantwoordelijk wethouder Wijnte Hol is nog niet zo ver. Want waar de woonwagens ook gaan komen, bezwaren zullen er altijd zijn, zegt hij. “Elke lokatie zal stof doen opwaaien”. Het gaat om een relatief bescheiden plan, benadrukt hij. Bij Randwijks Hof is ook maar een klein terrein beschikbaar, dat waarschijnlijk plaats biedt aan niet meer dan twee woonwagens.

Kan nog een paar jaar duren

Maar wat voor plannen heeft de gemeente zelf met het terrein? “Er liggen geen concrete plannen,” zegt Hol. Wel zijn er ´best wel veel mensen´ die belangstelling hebben getoond voor de plek, waaronder projectontwikkelaars, om er woningen neer te zetten, maar er is nog niks officieel geregeld of toegezegd. In het geldende bestemmingsplan heeft Randwijks Hof een maatschappelijke functie, dat leidt naar cultuur of sport. Dat betekent een bestemmingsplanwijziging als het een woonbestemming krijgt, waardoor het volgens Hol nog wel een paar jaar kan duren voordat er gebouwd gaat worden. Belemmerende factor is ook nog het achterliggende voetbalveld van EMM. In het lokatie-onderzoek voor woonwagens staat dat dat mogelijk verplaatst moet worden.

Dure koopwoningen

In dat onderzoek staat ook nog het misschien wel belangrijkste bezwaar tegen woonwagens: de boekwaarde van de grond. Als er woonwagens komen is het verlies daarop heel groot. Tenzij woonwagens met woningen worden gecombineerd. “De locatie biedt planeconomisch wel mogelijkheden om het plan te integreren als sociaal programma in een woningbouwplan met koopwoningen in het duurdere prijssegment”, staat in de studie. Een combinatie van woonwagens en dure koopwoningen dus.

Plek voor – wat dan?

Dat de gemeente nog geen concrete plannen heeft laat ook nog andere mogelijkheden open. Mogelijkheden die uit de Randwijkse gemeenschap zelf zouden kunnen komen. Zo is er een Randwijkse kunstenaar die belangstelling heeft voor Randwijks Hof als atelierruimte. Mogelijk zijn er wel meer kunstenaars die in het voormalig Dorpshuis zouden willen werken. Er is vanuit Wageningen een schreeuwende behoefte aan studentenhuisvesting. En misschien bestaan er  nog andere ideeën, naast woonwagens of woningbouw.

De Randwijker is benieuwd naar de Randwijkse ideeen over Randwijks Hof. Het terrein, het gebouw – Wat zou daarmee moeten gebeuren?

Wat vindt ú dat gebeuren moet met het terrein van Randwijks Hof?
Stuur uw idee, liefst met wat toelichting, naar redactie@randwijker.nl