Drankje digitaal afrekenen in De Haar

Vanaf 1 juli 2023 betaal je in De Haar alleen nog met een pasje in plaats van contant.
Wie een bankpasje heeft kan gewoon pinnen. Voor jongeren of andere mensen die geen gebruik willen maken van een bankpasje is er nu de Haarpas.

Waarom dan?

Banken ontmoedigen het gebruik van contant geld. Afstorten is nog maar beperkt mogelijk en kost tegenwoordig bovendien veel geld wat we hard nodig hebben voor andere doelen.
Achter de schermen is digitaal betalen ook een stuk handiger: de boekhouding wordt er een stuk simpeler van en we voorkomen er kastekorten mee.
Bovendien is het een veilig idee dat er geen contant geld meer te vinden is in De Haar. Inbrekers bezorgen we zo een hele slechte avond.
Digitaal betalen maakt het voor de vrijwilligers achter de bar en achter de schermen ook nog eens gemakkelijker om hun tijd te besteden aan wat echt leuk is: tappen en kletsen met de bezoekers van De Haar.

Hoe werkt de Haarpas?

Je haalt de Haarpas in De Haar, betaalt ‘m ineens (met een pinpas van jezelf of van iemand anders) en zet er het bedrag op dat je kunt besteden aan consumpties. Net als bij een OV-kaart.
Zo kun je ook je kinderen, het uitspelende team, of je oma een Haarpas geven als kadootje. Daar kunnen ze een kop koffie, een chocomel of een biertje van halen op het moment dat het hen uitkomt. Geef je een rondje teveel en blijkt bij het afrekenen dat je Haarpas leger was dan je dacht, dan vul je ‘m even aan of reken je af met je pinpas.

Toch contant?

Er is een kleine groep mensen die persé met contant geld moet of wil afrekenen. Speciaal voor hen zal er, op nog bekend te maken momenten, met enige regelmaat een mogelijkheid zijn om hun Haarpas op te laden tegen contante betaling. Zo beperken we het contante geldverkeer en de nadelen daarvan, maar het contante geldverkeer wordt zeker niet volledig onmogelijk.
Alleen: rechtstreeks afrekenen met contant geld bij de kassa, dat doen we niet langer.

Vragen?

Wie vragen heeft over het gebruik van de Haarpas of over de invoering van digitaal betalen in De Haar kan contact opnemen met het bestuur. De vrijwilligers achter de bar beantwoorden al je andere vragen en helpen je graag even bij het opladen en gebruiken van je nieuwe Haarpas.
Voor de vaste bezoekers, de vrijwilligers en de andere gebruikers van De Haar hopen we op nog meer heel gezellige avonden en dagen in ons prachtige Randwijkse dorpsgebouw.

Bestemmingsplan Randwijk ter inzage

Bestemmingsplan voor vier kernen in procedure

Woont u in de bebouwde kom van Slijk-Ewijk, Valburg, Randwijk of Driel? Dan heeft u in 2020 misschien meegedaan aan het project flexibel bestemmen. Via het digitale platform onsoverbetuwe kon u toen uw wensen en ideeën voor het bestemmingsplan met ons delen. Dat was de start van de actualisatie van de bestemmingsplannen. Nu gaan we verder met de formele procedure die nodig is om het bestemmingsplan in uw dorpskom te actualiseren. Dat betekent dat u de plannen van 27 juli 2023 tot en met 6 september 2023 kunt bekijken dat u een zogeheten zienswijze kunt insturen. In een zienswijze kunt u ons laten weten dat u het met bepaalde punten in het plan niet eens bent en hier bezwaar tegen maakt. Hieronder leest u onder meer wat het nieuwe bestemmingsplan voor u betekent.

Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan is een juridisch document waarin de gemeente beschrijft hoe gebouwen en gronden gebruikt mogen worden. Bijvoorbeeld dat u een pand als woning of als winkel mag gebruiken. Ook staan hierin welke bouwmogelijkheden er zijn. Bijvoorbeeld hoe hoog een gebouw mag zijn of hoe groot de inhoud van een woning mag zijn. Een bestemmingsplan bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een verbeelding. Hierop zijn de bestemmingen ingetekend met verschillende kleuren en aanduidingen. In de legenda bij de kaart ziet u welke bestemming(en) geldt voor uw perceel.
 • De regels. Hierin staat welke regels bij deze bestemming en uw perceel horen.
 • Een toelichting. Deze licht het plan toe, beschrijft waar het plan op toeziet en hoe het plan tot stand is gekomen.
 • Daarnaast zijn er vaak nog bijlagen met onderzoeken die er zijn gedaan en andere documenten die horen bij het bestemmingsplan.

Waarom actualiseren we deze bestemmingsplannen?

Na een aantal jaren zien we dat het bestemmingsplan van een kern niet meer overeenkomt met de werkelijke situatie in de kern. Dat komt omdat we in de loop der jaren meerdere uitzonderingen maken op het bestemmingsplan en ervan afwijken. Bijvoorbeeld om een nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken die niet past binnen het geldende bestemmingsplan. Denk aan nieuwe woningen of wonen in een voormalig winkelpand. We geven dan een vergunning af voor die specifieke situatie. Of we passen het bestemmingsplan aan voor een specifiek perceel.
Om deze reden actualiseren we de bestemmingsplannen eens in de zoveel jaar. We doen dit dus niet om actief nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Maar om te zorgen dat de bestemming van een kern weer overeenkomt met de werkelijke situatie.

Wat verandert er met dit aangepaste bestemmingsplan voor u?

Het nieuwe bestemmingsplan kan u meer mogelijkheden voor ontwikkelingen geven dan het vorige plan. Dat komt omdat het een flexibel bestemmingsplan is, anders dan het vorige plan. In een flexibel bestemmingsplan zijn de bestemmingen ‘breder’ geformuleerd. Meer bestemmingen zijn geclusterd tot één bestemming, bijvoorbeeld de bestemming buitenruimte. Daarin zijn de bestemmingen groen en verkeer gecombineerd. Of de bestemming gemengd, waarin meerdere bestemmingen samengevoegd zijn, zoals horeca en bedrijf. Tijdens de participatieronde bleek dat veel dorpsbewoners behoefte hadden aan meer flexibiliteit. Dat hebben we dus op deze manier geregeld. Het nieuwe bestemmingsplan draait geen ontwikkelingen terug. Situaties die in het vorige bestemmingsplan waren toegestaan, blijven toegestaan in het nieuwe bestemmingsplan. Ook als we die ontwikkeling mogelijk maakten via een vergunning of herziening van het bestemmingsplan. 

Hoe hebben we u betrokken?

Misschien bent u al bekend met de manier waarop we u sinds januari 2020 bij dit project betrokken hebben. Zo niet, dan vatten we het hieronder nog even samen:

 • Via het digitale platform www.onsoverbetuwe.nl konden inwoners van de 4 kernen hun wensen en ideeën voor het bestemmingsplan delen. Dit leidde tot 359 stellingen, wensen en reacties.
 • De reacties hebben we per thema geclusterd en in werksessies met de inwoners van de aparte kernen besproken en aangescherpt. Sommige stellingen hadden namelijk geen relatie met het bestemmingsplan of vielen buiten het doel van het bestemmingsplan.
 • Vanaf 9 tot en met 29 maart 2020 konden inwoners digitaal of schriftelijk stemmen. Stellingen met een hoge score hebben we besproken in een werksessie eind april 2020 voor de verschillende kernen. De stellingen met een score hoger dan 80% hebben we als uitgangspunt bij dit bestemmingsplan meegenomen. De stellingen met een score tussen de 50% en 75% hebben we in deze werksessie opnieuw behandeld. U kon opnieuw stemmen om deze wel of niet mee te nemen als uitgangspunt.
 • Met de door u gekozen uitgangspunten hebben we waar dat kan rekening gehouden in het nieuwe bestemmingsplan. In de toelichting bij het bestemmingsplan leest u om welke specifieke stellingen het gaat en hoe we hiermee zijn omgegaan in het plan.

Waar vindt u de plannen en hoe kunt u reageren?

U kunt  het bestemmingsplan per kern vanaf 27 juli 2023 online bekijken en tot en met 6 september 2023 uw zienswijze geven. In deze periode liggen de plannen ook fysiek ter inzage bij de balie in het gemeentehuis. Dit zijn de websites waarop u de plannen online kunt inzien:

Uw zienswijze kunt u op 3 manieren geven:

 • U stuurt een brief per post naar de gemeenteraad, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst. Let op: dit kan niet via e-mail. Schrijf het kenmerk van het betreffende plan in uw brief.
 • We vragen u hiervoor een afspraak te maken bij het team Omgeving, telefoon 14 0481.
 • Online, via onze website overbetuwe.nl. Zoek in de zoekbalk op ‘zienswijze indienen’. U logt dan via DigiD in en kunt zo uw zienswijze insturen. Vermeld hierbij het kenmerk van het betreffende plan.

Kenmerk per plan:

Slijk-Ewijk: 2023-029531

Driel: 2023-029532

Valburg: 2023-029529

Randwijk: 2023-029533

Wat doen we met uw reactie?

Wij reageren na 6 september 2023 op de ingestuurde zienswijzen. Vervolgens leggen we het plan voor vaststelling voor aan de gemeenteraad. Gaat de gemeenteraad akkoord met het plan en bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u nog binnen 6 weken na het besluit in beroep gaan bij de Raad van State. We maken tegen die tijd nog bekend wanneer deze termijn van 6 weken start en afloopt.

Heeft u nog vragen of opmerkingen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen over dit plan?  Dan kunt u contact opnemen met Isabelle Reinders. E-mail: i.reinders@overbetuwe.nl of per telefoon: 14 0481.

 

Appelsap en cake voor scholierenreis naar Ghana

We kregen bij de redactie van de Randwijker een leuk bericht binnen van Merel Abrahamse.
Zij woont op de Nijburg en je moet bij haar zijn voor grote pakken appelsap en cake. Lees hier waarom.
“In februari volgend jaar ga ik met mijn middelbare school het Dorenweerd uit Doorwerth op cultuurreis naar Ghana. Een hele gave kans om het land en de cultuur te leren kennen. Om het geld voor de reis bij elkaar te krijgen wil ik in september appels uit onze tuin op de Nijburg gaan persen en verkopen in Randwijk. Ook wil ik cakes bakken en verkopen – jullie kennen me misschien al wel van een bezoekje aan jullie voordeur! Hebben jullie interesse in een pak van zelf geperste 3L appelsap, stuur dan een mailtje naar 108187@dorenweerd.nlen houd de Randwijker in de gaten! Of kom even langs op de Nijburg.
Merel Abrahamse”
Een drieliterpak appelsap kost 10 euro, een hele cake ook.
Een halve cake koop je voor 5 euro en een plak voor 1 euro. Vraag ernaar bij Merel op de Nijburg, Nijburgsestraat.

Internationale score voor duif van George van Looijen, De Lingebode

In De Haar korven de leden van postduivenvereniging De Lingebode hun postduiven. Kennelijk is De Haar zeer inspirerend: op de internationale vlucht vanuit Pau werd een prachtig resultaat gehaald door een duif van George van Looijen.

1060 kilometer vliegen

Naast het nationale programma voor marathonvluchten voor postduiven is er ook een internationaal programma. De Nederlandse postduiven liefhebbers kunnen meedoen aan 7 internationale vluchten. Deelnemende landen zijn Frankrijk, Engeland, Duitsland, Luxemburg, België en Nederland.

De internationale serie begint met een vlucht vanuit Pau (Frankrijk). Voor onze regio is dat een afstand van ongeveer 1060 km hemelsbreed. Ondanks het verschil in afstand tot het thuishonk (van 750 tot 1200 km) is ook in 2023 de winnaar van de internationale vlucht een Nederlander. (Ad Fortuin uit Strijen op ca 1000 km). Internationaal waren 12.631 duiven in concours. In Nederland 3993 duiven.

Eens in je leven

Ons lid George Looijen uit Dodewaard is in ons nationale inkorfcentrum ‘ PV de Lingebode’ de terechte winnaar met slechts 2 duiven mee. Er gingen bij ons 154 duiven in de verzendmanden. Van heel Nederland wist zijn duif de 2019-1434120 op de 31 e plaats te eindigen.  Met zo veel professioneel geleide hokken is dit waanzinnig goed.
Geen wonder dat George, die zijn duif om 08.40 op zondagmorgen zag landen, van vreugde opsprong en zeer geëmotioneerd zijn duif begroette. Zo’n vroege duif heb je misschien maar eens in je leven.

Jarenlange selectie

Nog een laatste opmerking: de duiven van George zijn niet van die duiven met vele nullen op de aankoopbon achter het eerste cijfer. Ze zijn afkomstig van Bertus Timmer, ook uit Dodewaard, die  duiven kweekt. Zelf heeft George zijn hokbestand door jarenlange selectie op dit hoge niveau gebracht. Nogmaals George van ons allemaal van harte gefeliciteerd.

Meer kampioenen

Eerder deze week meldden we al dat ook SV De Treffers, net zo goed vaste gebruikers van De Haar, de landelijke drievoudig kampioen herbergt. Kennelijk is De haar vruchtbare bodem voor uitzonderlijke prestaties.

S.V. de Treffers Randwijk levert ook dit seizoen weer kampioenen!

Randwijk – MFA de Haar is de thuisbasis van schietsportvereniging De Treffers.
Net zoals voorgaande jaren hebben enkele schutters van de vereniging ook dit seizoen weer boven verwachting goed gepresteerd op de landelijke selectiewedstrijden. Tijdens deze wedstrijden hebben ze zich weten te kwalificeren voor het Nederlands Kampioenschap 2023 in drie disciplines.

-Op het NK 12m KKG liggend in Hengelo (Gld) zijn de volgende resultaten behaald: Sjoerd Delsink 1e in de  herenklasse en 1e in de overall finale, Jaap Bunt 8e bij de heren. Bij de veteranen: Paul van Soelen 4e en Dick Vink 5e .

-Op het NK 50m KKG liggend in Barneveld zijn de volgende resultaten behaald: Sjoerd Delsink, 1e in de  herenklasse en 3e in de overall finale, Jaap Bunt 8e bij de heren. Bij de veteranen is Paul van Soelen 7e geworden.

-Op het NK 50m KKK liggend is Sjoerd Delsink kampioen bij de heren geworden.

Een keer proefschieten

De schutters hebben heel fanatiek getraind en dit heeft prachtige resultaten opgeleverd! Deze resultaten zijn tevens een extra stimulans voor de andere leden van de vereniging. Onderling heerst er een ontspannen sfeer, men helpt elkaar waar nodig, ongeacht niveau of schietdiscipline.

Elke vrijdagavond en geregeld ook op woensdagavond wordt er getraind op de 7 moderne schietbanen. Na het trainen vertrekt men gezamenlijk naar de bar in de kantine van de Haar.

Groepen welkom

In overleg met de secretaris van de vereniging, Sjoerd Delsink, is het mogelijk om geheel vrijblijvend een keer proef te komen schieten bij S.V. de Treffers.

S.V. de Treffers verwelkomen ook leden van andere (sport-)verenigingen of organisaties, en personeels-uitjes, om onder deskundige begeleiding een sportieve promotie-bijeenkomst op de schietbanen te beleven. Wie weet worden er nog wel nieuwe talenten ontdekt op zo’n avond of middag!

De geschiedenis van het Lexkesveer

Op donderdagavond 29 juni gaat het vanaf 20.00 uur in De Haar stevig heen en weer.
De avond is helemaal gewijd aan het Lexkesveer. Het kersverse Randwijks/Wageningse boek Veerkracht zal er feestelijk worden uitgereikt aan één van de passagiers van het Lexkesveer, het pontje dat vaart tussen Randwijk en Wageningen. Bovendien kun je er genieten van een boeiende lezing over de geschiedenis van het Lexkesveer door de Historische Kring Midden-Betuwe en Werkgroep Oud Randwijk, met foto’s.

Je luistert. Je leest. En je bent er.

De lezing over het Lexkesveer is gebaseerd op historische feiten en onderzoek in zorgvuldig bewaarde archieven. Het boekje Veerkracht daarentegen staat bol van de zelfverzonnen, half of helemaal gelogen en puur persoonlijke verhalen. Veerkracht werd geschreven door 20 plezierschrijvers uit Randwijk en Wageningen. Zesendertig korte verhalen in totaal. Allemaal zo kort als een overtocht. Je leest. En je bent er.
De verhalen zijn ontroerend en spannend, hilarisch of kabbelend, historisch of verzonnen, romantisch en onthullend.

Korte verhalen over het Lexkesveer

Tijdens de Lexkesveer-avond in De Haar, Randwijk, vertellen de schrijvers van Veerkracht hoe het boek tot stand is gekomen, wat het verschil is tussen Randwijkse en Wageningse passagiers van het Lexkesveer en waarom het zo verschrikkelijk leuk is om zelf verhalen te verzinnen. Natuurlijk wordt een aantal verhalen voorgelezen door de schrijver ervan. Zo hoor je misschien wel waarom je veel moet weten van de stroming van de Rijn, voordat je naakt gaat zwemmen. Mogelijk kom je te weten wat de kniptangvorm zegt over de veerman of -vrouw van dienst. Er is een kans dat je het landschap vanaf het pontje beschreven krijgt, met of zonder regenbui van jewelste, terwijl je een dorpsgenoot voor het eerst op de fiets mee de Wageningse Berg op ziet ploeteren. Of je beleeft de wilde achtervolging vanaf de houten uilen bovenaan de berg. En heel misschien tref je een ambulance aan op het pontje – met een heel bijzondere passagier. En staat er iemand aan de veerstoep te foeteren dat hij niet verder wil, adviseer ‘m dan maar om met de brug te gaan, bij Heteren. Niet zo veerkrachtig, maar wel van hier naar daar.
Plaatje bij elk verhaal
‘Op het pontje heb je tijd die je anders niet gehad zou hebben,’ zegt Paula, een van de schrijvers van het pasverschenen boek Veerkracht. Ook de makers van het boek Veerkracht vonden tijd voor het plezierschrijven, die ze anders waarschijnlijk niet gehad hadden. Alle verhalen werden geïllustreerd door de Randwijkse Annet Konijn en vormgegeven door Buro Blûn. Bij het interview met veerman Klaas maakte Jan Prins prachtige foto’s. In Wageningen begeleidde schrijfcoach Sonja van der Arend het schrijfproces van haar cursisten bij de Wageningse Schrijfclub. Aan de Randwijkse kant coördineerde boekenvroedvrouw Yoeke Nagel het hele Veerkrachtproces. Zij deed ook de eindredactie van het boek. “Dat was een makkie,” verklapt ze: “deze mensen schrijven allemaal zó goed!”
Veerkracht is vanaf 21 juni te koop via de website van de uitgeverij, bij het boekenkastje in de Pontje Kaashalte naast de veerstoep, bij boekhandel Kniphorst en Imagine in Wageningen.
-Lexkesveer avond – Veerkracht. Lezing en boekpresentatie op donderdag 29 juni 2023, Dorpscentrum De Haar, Bredeweg 8, Randwijk, 20.00 uur. Toegang gratis.
-Veerkracht, uitgeverij Vooruit, ISBN 9789081550840, 10,-. t-shirt met het Lexkesveer erop in 3 maten verkrijgbaar voor 15,-.

Landelijke Buitenspeeldag Randwijk

Filmpje: Gerda van Schuppen

63 vrolijke kinderen in de speeltuin

Landelijke Buitenspeeldag, 14 juni. In de speeltuin van Randwijk hebben 63 kinderen een geweldige dag gehad. Geen springkussen of trampoline, maar ouderwets blikgooien, zaklopen, hoepelrennen, eendje hengelen, skippyballen, ringwerpen, pannavoetbal met begeleiding, met water spelen en een zeephelling toe, met een bekertje ranja en een pannenkoek. Wat een geweldige opkomst, wat een heerlijke sfeer op de Buitenspeeldag. Warm? Jazeker! Maar jong en iets minder jong genoot.

Veel vrijwilligers

Het werd aangekondigd en binnen de kortste keren besloot Corin dat ze dat eventjes ging organiseren. Flyer op school, facebook, moeders onder elkaar die elkaar even meevroegen – het is ongelofelijk wat er in korte tijd ontstond. Heel veel vrijwilligers die meehielpen om de spelletjes te begeleiden, gezellige muziek erbij en vooral: heel veel blije kinderen die in beweging kwamen en met elkaar speelden.
Dat was een groot succes!

Hercertificering S.V. De Treffers tot 2027

Vrijdagavond 2 juni heeft de vierjaarlijkse audit bij schietvereniging de Treffers in de Haar plaatsgevonden. De auditor heeft alle aangeleverde registers, staten, reglementen en andere documenten bekeken nadat de secretaris Sjoerd Delsink hem daarvoor de schietbanen had laten zien en het reilen en zeilen binnen de vereniging had uitgelegd.

Kijken of alles veilig is

Overeenkomstig de Circulaire wapens en munitie van het Ministerie van Justitie & Veiligheid, moeten schietsportverenigingen die gebruik maken van vuurwapens en daarvoor een verenigingsverlof dan wel voor de leden een privéverlof aanvragen, door de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) gecertificeerd  worden. Daarvoor biedt de KNSA een Programma Basiscertificering, dat zich vooral richt op veiligheid, de ballotage van nieuwe leden, het monitoren van bestaande leden, het aanvragen en verkrijgen van een vuurwapenverlof en de naleving van Wet- en regelgeving.

Verenigingen worden zoveel mogelijk ondersteund bij het voldoen aan de normen uit het Programma Basiscertificering. Wanneer de audit is verricht, brengt de auditor daarover rapport uit aan het KNSA-bestuur en wordt omtrent het (her)certificeren het uiteindelijke besluit door het KNSA-bestuur genomen.

En hoe ging het…

De auditor was onder de indruk van de professionele werkwijze en de prachtige schietbanen naast het keurig op orde zijnde papierwerk. Chapeau (bestuurs)leden van S.V. de Treffers, de vereniging is weer voor vier jaar gecertificeerd!

Duiven met 66 km p.u. uit Morlincourt

Hieronder volgt een verslag door Jan Sival, van een spannende vlucht, georganiseerd door PV De Lingebode.

Beste mensen rond De Haar,

Zoals we op Koningsdag hebben aangekondigd organiseerde PV de Lingebode  naast onze gewone vlucht voor onze leden een extra attractievlucht voor gastspelers .  Gekozen is voor de vlucht uit Morlincourt Frankrijk  (320 km hemelsbreed  )  op 20 mei .

Voor de gastspelers ( de eerste keer twee spelers ) hebben we twee teams gevormd met postduiven van de beste spelers op deze afstanden . Deze zes liefhebbers hebben elk hun twee beste duiven opgegeven . Door het trekken van lootjes is per liefhebber bepaald of de eerste of tweede duif van deze  liefhebber in het team kwam .

De duiven zijn gelost op zaterdagmorgen om 8 uur in Morlincourt met een behoorlijke noord-oosten wind tegen . Om 12.48 minuten viel de tweede getekende duif van Johan Lent en eveneens de tweede getekende duif van Karina Roelofsen . Dat is 1000 punten voor Reggie Lentjes en 992,6 punten voor Ria van der Meijde.  De gemiddelde snelheid voor de eerste duiven was 1100 meter per minuut ( 66 km per uur )  . Op het eind van de uitslag was deze gezakt naar 908 mpm ( ca 55 km per uur ) . Maar toen waren al meer dan 33 % van de ingekorfde duiven thuis. In concours waren in onze vereniging 404 postduiven . In de loop van de middag zijn de andere duiven thuisgekomen . Navragen gaf als beeld nauwelijks ernstig  vertraagde duiven .

Bij  het optellen van de gewonnen  punten bleek het om een redelijk spannende attractie vlucht voor de gastspelers te gaan .

Jan Sival met Ria v.d. Meijde, de blij verraste winnares van de vlucht

Leek Reggie in het begin de winnaar te zijn ( veel punten voor de eerste duiven uit zijn team van zes duiven )  , heeft Ria toch nog gewonnen . 4500 punten van Ria  tegen 4400 punten voor het team  van Reggie .

Van de inhoud van de pot op bar van de Haar ( 31,70 euro ) kregen zowel de eerste als de tweede prijswinnaar een taart plus een bos bloemen .  Voor een volgende gastvlucht hopen we op meer deelnemers  .

In de pot zit in elk geval nog een leuk startbedrag . ( Pot staat weer op de bar )

In de reguliere uitslag vinden we  Johan van Lent op plaats 1en 3 . Karina Roelofsen op 2 en 10 . Henk Peperkamp op 4. George Looijen op 5 en 6 . Piet Heikamp en Marco van Doorn op plaats 7 en 8 . Jan Sival op plaats 9 .

De duif van Jan Sival is vorig jaar gekregen van Albert Schuurman .

De volledige uitslagen zijn te vinden op de website van PV de Lingebode .

Komend weekend zijn er twee vluchten  .  Een korte vlucht uit Niergnies ( 254 km ) en een eendaagse fondvlucht uit Gien ( 513 km )

We hopen op een paar mooie vluchten . Het weer lijkt goed te zijn .

Jan Sival

 

Weer Pasar Malam in Randwijk 2023

Vorig jaar zomer stond het hele dorp en wijde omgeving met open mond te kijken. Randwijk, zo druk? Zo’n tweeduizend mensen wisten de weg te vinden naar De Haar waar voor het eerst in de geschiedenis een echte Pasar Malam werd gehouden: de MultiCulturele markt. Toen met 70 kraampjes en activiteiten.
Het werd een beetje een vrolijke reunie met alle Molukse bewoners van Woonkamp De Haar, maar het werd vooral een geurig en kleurig en heel gezellig multicultureel feestje waar bijna iedereen van genoot.

Kraam huren kan nu nog

En nou het beste nieuws: op zondag 27 augustus is er weer een Pasar Malam in Randwijk.
Lekker eten, heerlijke muziek die nog dansbaar is ook, vrolijkheid, optredens, leuke spulletjes en leuke mensen. Dit keer is het streven 100 kramen en er is nog meer goed nieuws:
er zijn nog wat kramen over voor wie wat passends te koop aanbiedt. Met electriciteit, kramen van 4 meter lang (die kun je natuurlijk ook samen met iemand anders huren) en vooral met heel veel gezelligheid. De prijs voor een kraam is buitengewoon betaalbaar.

Belangstelling? Neem even contact op met Ilonka Varga 06-30636295 of Gerda van Schuppen: 06-25546643