Subsidieronde van Gemeente Overbetuwe

Hieronder vind je een bericht van gemeente Overbetuwe, die graag duurzame projecten in de dorpskernen wil ondersteunen. Omdat we geen Dorpsraad hebben laten we je deze opties zien via de Randwijker.

Binnenkort starten we binnen Overbetuwe met een flink aantal acties. Graag delen we de informatie met jullie en horen graag of jullie een rol willen of kunnen spelen. Zie je voor jouw bewonersgroep verbindingen en mogelijkheden? Stuur dan een bericht naar duurzaamheid@overbetuwe.nl.

 

Doe-het-zelf aanpak

Voor particuliere woningeigenaren met een WOZ-waarde lager dan € 375.000 én een slecht geïsoleerde woning hebben we een doe-het-zelf aanpak voorbereid. Afgelopen maand hebben we Plan-P gecontracteerd. Zij gaan inwoners helpen met het verduurzamen van de eigen woning door een doe-het-zelf aanpak. Het helpen bestaat vooral uit kosteloze doe-het-zelf coaches die mee kunnen denken, maar ook helpen bij het verduurzamen. Aanvullend komt er een subsidieregeling met subsidie tot € 1.000,– en organiseren we Webinars.

Als je graag zien dat er focus in een bepaald gebied moet komen, laat het ons dan weten. Dan kunnen we dit bespreken. Ook trekt Plan-P graag samen op waar dan zinvol is. Laat dus vooral van je horen als hier kansen zijn.

 

Energiefixers, Straat-voor-straat isolatie en Lokaal Team

Op dit moment hebben we een Europese aanbesteding voorlopig gegund en kunnen we begin maart daadwerkelijk starten met activiteiten. We hebben nadrukkelijk gezocht naar een organisatie die lokaal het verschil kan maken (zoals een duidelijke sociale koppeling en/of koppeling met lokale initiatieven). Ook willen we dat de organisatie een Lokaal Team gaat opbouwen. Dit laatste voor de lange termijn, denk hierbij aan een lokaal Klusbedrijf, etc.

Concreet betekent dit dat de energiefixers weer langs woningen gaan met kleine besparende maatregelen. Ook laten ze informatie achter over andere grotere maatregelen als daar interesse in is. Met de woningcorporaties hebben we al gekeken waar we willen dat de Energiefixers focus gaan leggen. De uitvoerder wil in de toekomst ook contact met jullie opnemen om op te halen hoe jullie hier tegenaan kijken. Graag bericht als jullie hiervoor open staan.

Naast Fixen worden er ook (naar verwachting) 15 straten geselecteerd waar op straatniveau begeleiding en ondersteuning komt voor een isolatieaanpak, inclusief subsidie bovenop de ISDE. Deze straten hebben we nog niet in beeld en hulp hierbij van jullie is welkom. Woningen moeten ook hierbij een WOZ-waarde hebben onder de 375.000 en slecht geïsoleerd zijn (label D of lager).

 

Ontzorgingsaanpak

Ook verwachten we in maart een eerste start te kunnen maken met een uitgebreide ontzorgingsaanpak. Een aanpak die specifiek is bedoeld voor inwoners met een eigen woning die energietoeslag ontvangen en/of in de schuldhulpverlening zitten.
Zo kunnen we deze doelgroep met grote isolatiemaatregelen écht helpen voor de lange termijn. De subsidiebedragen voor dit traject zijn maximaal € 4.000,– bovenop de ISDE.
Expliciete samenwerking voor dit project lijkt lastig vanwege privacy. De doelgroep is bij ons in beeld. Mocht je toch ideeën hebben, dan zijn die natuurlijk welkom.

 

Klimaat adaptieve omgeving

Meerdere keren per jaar organiseren we diverse acties voor alle inwoners. De komende periode staan de komende acties op de agenda:

 

  • Maart: Regentonactie. Met korting + subsidie een regenton aanschaffen.
  • Tegelruilen (Tegels eruit, planten erin). Inschrijven kan vanaf 8 maart t/m 12 april. De ophaaldag voor de planten is op zaterdag 20 april.
  • Adopteren van openbaar groen (boomspiegels, geveltuinen, etc.). Inschrijven kan van 8 maart t/m 12 april. Op 20 april kunnen de paaltjes en de planten worden opgehaald.

Ook voor deze acties geld natuurlijk: Heb je een goed idee om hierin samen te werken? Laat het ons dan vooral weten. Aanvullende informatie delen we zo snel mogelijk.

 

Overbetuwe doet – Verdubbelaar

Zoals jullie weten krijgt elke inwoner een waardebon die ingezet kan worden voor goede initiatieven, zie Overbetuwe Doet. In april 2024 is er weer een nieuwe ronde. We willen dan ook aandacht vragen voor activiteiten gericht op doe-het-zelf verduurzaming, zoals een buurt doe-het-zelf markt, doe-het-zelf activiteiten organiseren of een start maken met een buurtklusbedrijf. Wellicht zien jullie hier kansen.

 

Subsidie voor duurzame activiteiten

Er is een standaard subsidieregeling voor duurzame collectieve buurtinitiatieven beschikbaar. Waarschijnlijk weten jullie dat al wel. Voor bewoners die samen iets willen organiseren is dit een interessante pot van € 2.500 euro. Zie: Subsidie voor duurzame activiteiten | Overbetuwe. Neem gerust contact met ons op om over ideeën te sparren.

 

Wijk van de toekomst

In samenwerking met Samen Driel Duurzaam en Stichting Brienenshof Duurzaam hebben we vorig jaar de subsidie ‘Wijk van de Toekomst’ aangevraagd bij de provincie Gelderland. Wellicht hebben jullie hier al informatie van voorbij zien komen: Vogelbuurt Driel en Brienenshof Elst op zoek naar alternatief voor gas | Overbetuwe | gelderlander.nl.

Het project ‘Wijk van de Toekomst houdt in dat we samen met inwoners gaan bekijken of en hoe de buurten duurzamer kunnen worden en gelijktijdig leefbaarder. Hierbij hoort ook een zoektocht naar alternatieven voor aardgas. Mochten jullie hier meer over willen weten, laat het ons dan vooral weten.

 

Verduurzamingsrapporten

En als laatste starten we in Driel met een pilotproject om verduurzamingsrapportages voor blokken van dezelfde woningen op te stellen. Dit doen we met hulp van het platform van Exaqta. Uiteraard doen we dit samen met buurtinitiatief Samen Driel Duurzaam. We zijn benieuwd of deze rapportages inwoners helpen met het zetten van stappen richting verduurzaming en dan met name isolerende maatregelen. Als de pilot positief is, gaan we bekijken of we dit voor heel Overbetuwe kunnen opzetten.

Voor nu was dit de informatie die we graag met jullie wilden delen. Zoals al aangegeven horen we ook graag welke initiatieven en acties er vanuit de dorpen en wijken worden georganiseerd. Het zou mooi zijn om meer de samenwerking op te zoeken.

 

Met vriendelijke groet,

 

Anne ten Brummelhuis

Programmamanager duurzaamheid

Telefoon:         14 0481

Bezoekadres: Dorpsstraat 67 6661 EH Elst

Postadres:      Postbus 11 6660 AA Elst

Website:         www.overbetuwe.nl

Collecte voor Koningsdag

In de week van 11 tot 15 april komen de vrijwilligers van het Oranjecommittee langs met een ruime collectebus. Zo kan heel Randwijk meehelpen om een prachtige Koningsdag te organiseren, voor het eerst in twee jaar.
De collectebus is extra fijn voor mensen die geen tijd hebben om mee te helpen met het organiseren zelf. Niet alleen Koningsdag wordt betaald uit de collecte-opbrengst: ook gepast stilstaan bij 4 en 5 mei maakt u mogelijk met uw bijdrage.

Geen geld, wel Overbetuwe Doet-bon

Niet alleen geen tijd, maar ook geen geld over? Geeft niks. Vanaf 7 april vallen de Overbetuwe Doet bonnen weer in de bus. Elke bon is 7,50 waard voor een club of organisatie uit het dorp. Geef ze mee aan de collectant of besteed ‘m online aan een van de andere leuke initiatieven om Randwijk mooier te maken.

Overbetuwe Doet vind je hier.

 

Bon OverbetuweDoet

Hij ligt of valt weer in de brievenbus: een bon ter waarde van zeven euro. Overbetuwe Doet heet de jaarlijkse actie vanuit de gemeente. Met de waardecheque kan elke Overbetuwenaar zelf bepalen waar het geld van de gemeente aan moet worden uitgegeven.

In Randwijk zijn er (voor zover we weten) vier initiatieven die dolgraag die zeven euro van je zouden gebruiken voor iets moois, waar het hele dorp wat aan heeft.

-Een leestafel in De Haar, met actuele tijdschriften om lekker in te bladeren en te lezen en gezellig te zitten zonder dat je nou per se iets anders hoeft te doen.
(inleveren in de OverbetuweDoet-doos op de balie bij benzinestation De Beijer)

-Een spelcomputer voor in De Haar, zodat alle jongeren (en een paar minder jongere) kunnen gamen.
(inleveren in de OverbetuweDoet-doos op de balie bij benzinestation De Beijer)

-Een springkussen voor de kinderen, dat beschikbaar is bij elke activiteit in het dorp.
(inleveren bij Pascal van der Meijde, pascalrandwijk@gmail.com )

Rozenperken op de Koningin Emmastraat.
(inleveren bij Marietje Daniel).

En natuurlijk kunnen alle waardebonnen ook digitaal worden ingeleverd. Daarvoor ga je naar de site van Overbetuwe Doet, je zoekt je favoriete waardebonnendoel en laat het unieke nummer van je waardebon achter. Dat vind je links onder op je waardebon. Je mag ‘m maar een keer uitgeven, zoals dat met elk dubbeltje gaat.
Let op: het kan zijn dat de twee eerstgenoemde initiatieven nog niet te zien zijn op de site, dat komt dan nog.