Randwijk mooier maken

Hier volgt een bericht van Gemeente Overbetuwe over hoe ze Randwijk groener en gezelliger willen maken, in overleg met ons, Randwijkers.

De gemeente Overbetuwe nodigt u van harte uit voor een inloopbijeenkomst op donderdag 25 april in De Haar in Randwijk. U kunt van 19.00 uur tot 21.00 uur binnenlopen. We informeren u dan over de voorlopige ontwerpen die we hebben gemaakt voor een aantal locaties in de openbare ruimte binnen de bebouwde kom in Randwijk. Hieronder leest u meer informatie over onze plannen voor de openbare ruimte in Overbetuwe, onze aanpak in Randwijk en de inloopbijeenkomst.

Wat willen we voor onze openbare ruimte?

We gaan de komende jaren samen met dorpsbewoners aan de slag om de openbare ruimte te verbeteren. Onze ambities hiervoor hebben we opgeschreven in het Integraal Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (IKP OR). Waar nodig planten we bomen en struiken en halen we verharding weg. Het vergroenen zorgt voor verkoeling, meer biodiversiteit en een gezonde leefomgeving voor mensen, planten en dieren. Daarnaast kijken we of we ook andere kansen voor verbetering kunnen meenemen, bijvoorbeeld voor wegen, spelen, verlichting en water. We zijn inmiddels gestart met de aanpak van de eerste dorpen: Oosterhout en Randwijk. We richten ons hierbij op de openbare ruimte binnen de bebouwde kom van het dorp.

Wat doen we in Randwijk?

Dit zijn andere plannenmakers

Sinds november 2023 zijn we samen met een adviesbureau en een bewonersgroep bezig een plan te maken voor verschillende locaties in het dorp. Daarbij houden we rekening met wensen van bewoners en met onze ambities voor klimaatadaptatie, hittebestrijding en biodiversiteit. Als start hebben we een overleg gehad met een bewonersgroep. Verder hebben we op 21 maart een workshop gegeven voor kinderen van de School met de Bijbel. We lieten ze een tekening maken van een nieuw in te richten straat, waarin ze hun ideeën voor groen en spelen konden aangeven. De voorlopige ontwerpen voor de verschillende locaties zijn nu klaar. We zijn heel benieuwd wat u ervan vindt.

Hoe kunt u reageren?

U heeft 2 manieren om te reageren op de ontwerpen:

  1. Vul uiterlijk zondag 14 april het reactieformulier in op onze website www.overbetuwe.nl/openbare-ruimte-Randwijk. Deze pagina is pas vanaf 27 maart beschikbaar.

Wat is er te zien en te doen op de inloopbijeenkomst?

De bijeenkomst op 25 april is bedoeld voor alle inwoners van Randwijk. We lichten dan de voorlopige ontwerpen aan u toe en horen graag uw reactie. Daarnaast kunt u een kijkje nemen bij verschillende informatietafels. U krijgt informatie en inspiratie wat u zelf kunt doen rondom klimaatadaptatie en biodiversiteit. Bijvoorbeeld gebruik van regentonnen, inruilen van tegels voor groen. Ook kunt u zich aanmelden voor een boom in uw voortuin. Daarnaast is er informatie over verduurzaming van de woning en ondersteuning bij energiearmoede.

Wat doen we met uw reacties?

We gebruiken uw reacties om de voorlopige ontwerpen zo nodig aan te passen en definitief te maken. Op onze website plaatsen we straks de definitieve ontwerpen en een uitleg over hoe we uw reacties verwerkt hebben. Dit najaar gaan we de werkzaamheden uitvoeren.

Meer weten over onze ambities openbare ruimte?

Onze ambities en aanpak staan in het Integraal Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (IKPOR). We hebben 6 ambities gekozen voor onze openbare ruimte: Identiteit, Gezond en inclusief, Klimaatadaptatie, Biodiversiteit, Duurzaam en Circulair en Veilig. Wilt u het IKPOR lezen? Kijk dan op onze website www.overbetuwe.nl en zoek in de zoekbalk op IKPOR.

 

Herinrichting Schoutenwaard – inloopmiddag- en avond

Gebiedsontwikkelaar K3 organiseert op donderdag 10 maart een inloopmiddag en -avond over een herinrichting van het westelijk deel van de Schoutenwaard bij Randwijk. Belangstellenden zijn van harte welkom om tussen 16.00 en 20.00 uur op een voor hen geschikt moment binnen te komen lopen in De Haar, Bredeweg 12 in Randwijk.

Versterking van de natuur

De Schoutenwaard is een uiterwaard van de Rijn. Tussen 2007 en 2009 is in het oostelijk deel van de Schoutenwaard een geul gegraven en heeft de natuur de ruimte gekregen. Samen met eigenaar Rijkswaterstaat is K3 nu aan het kijken naar een herinrichting van het westelijk deel van dit gebied.

Het plan is om in dit deel door middel van kleiwinning de natuurwaarden te verbeteren door het aanleggen van een nevengeul met flauwe, ondiepe oeverzones, natte graslanden en zandige oevers. Door een deel van de klei weg te graven ontstaan ondiepe zones  waar (onderwater)planten kunnen groeien en waar jonge vis en andere dieren zich thuis voelen. De oeverzones worden bovendien een fijn leefgebied voor (water)vogels als de watersnip. Voor de drogere natuurdelen wordt na herinrichting ingezet op een extensiever beheer, zodat er leefgebied ontstaat voor onder andere de kwartelkoning.

Inloopbijeenkomst

De inloopbijeenkomst is in MultiFunctionele Accommodatie De Haar aan de Bredeweg 12 in Randwijk. U bent op donderdag 10 maart tussen 16.00 en 20.00 uur op een voor u geschikt moment welkom. Er is uitgebreid gelegenheid tot het stellen van vragen en het geven van reacties op het plan.

Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk 8 maart voor de inloopbijeenkomst aanmelden bij Yvonne Kieft van K3 via y.kieft@k3.nl.