Randwijk mooier maken

Hier volgt een bericht van Gemeente Overbetuwe over hoe ze Randwijk groener en gezelliger willen maken, in overleg met ons, Randwijkers.

De gemeente Overbetuwe nodigt u van harte uit voor een inloopbijeenkomst op donderdag 25 april in De Haar in Randwijk. U kunt van 19.00 uur tot 21.00 uur binnenlopen. We informeren u dan over de voorlopige ontwerpen die we hebben gemaakt voor een aantal locaties in de openbare ruimte binnen de bebouwde kom in Randwijk. Hieronder leest u meer informatie over onze plannen voor de openbare ruimte in Overbetuwe, onze aanpak in Randwijk en de inloopbijeenkomst.

Wat willen we voor onze openbare ruimte?

We gaan de komende jaren samen met dorpsbewoners aan de slag om de openbare ruimte te verbeteren. Onze ambities hiervoor hebben we opgeschreven in het Integraal Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (IKP OR). Waar nodig planten we bomen en struiken en halen we verharding weg. Het vergroenen zorgt voor verkoeling, meer biodiversiteit en een gezonde leefomgeving voor mensen, planten en dieren. Daarnaast kijken we of we ook andere kansen voor verbetering kunnen meenemen, bijvoorbeeld voor wegen, spelen, verlichting en water. We zijn inmiddels gestart met de aanpak van de eerste dorpen: Oosterhout en Randwijk. We richten ons hierbij op de openbare ruimte binnen de bebouwde kom van het dorp.

Wat doen we in Randwijk?

Dit zijn andere plannenmakers

Sinds november 2023 zijn we samen met een adviesbureau en een bewonersgroep bezig een plan te maken voor verschillende locaties in het dorp. Daarbij houden we rekening met wensen van bewoners en met onze ambities voor klimaatadaptatie, hittebestrijding en biodiversiteit. Als start hebben we een overleg gehad met een bewonersgroep. Verder hebben we op 21 maart een workshop gegeven voor kinderen van de School met de Bijbel. We lieten ze een tekening maken van een nieuw in te richten straat, waarin ze hun ideeën voor groen en spelen konden aangeven. De voorlopige ontwerpen voor de verschillende locaties zijn nu klaar. We zijn heel benieuwd wat u ervan vindt.

Hoe kunt u reageren?

U heeft 2 manieren om te reageren op de ontwerpen:

  1. Vul uiterlijk zondag 14 april het reactieformulier in op onze website www.overbetuwe.nl/openbare-ruimte-Randwijk. Deze pagina is pas vanaf 27 maart beschikbaar.

Wat is er te zien en te doen op de inloopbijeenkomst?

De bijeenkomst op 25 april is bedoeld voor alle inwoners van Randwijk. We lichten dan de voorlopige ontwerpen aan u toe en horen graag uw reactie. Daarnaast kunt u een kijkje nemen bij verschillende informatietafels. U krijgt informatie en inspiratie wat u zelf kunt doen rondom klimaatadaptatie en biodiversiteit. Bijvoorbeeld gebruik van regentonnen, inruilen van tegels voor groen. Ook kunt u zich aanmelden voor een boom in uw voortuin. Daarnaast is er informatie over verduurzaming van de woning en ondersteuning bij energiearmoede.

Wat doen we met uw reacties?

We gebruiken uw reacties om de voorlopige ontwerpen zo nodig aan te passen en definitief te maken. Op onze website plaatsen we straks de definitieve ontwerpen en een uitleg over hoe we uw reacties verwerkt hebben. Dit najaar gaan we de werkzaamheden uitvoeren.

Meer weten over onze ambities openbare ruimte?

Onze ambities en aanpak staan in het Integraal Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (IKPOR). We hebben 6 ambities gekozen voor onze openbare ruimte: Identiteit, Gezond en inclusief, Klimaatadaptatie, Biodiversiteit, Duurzaam en Circulair en Veilig. Wilt u het IKPOR lezen? Kijk dan op onze website www.overbetuwe.nl en zoek in de zoekbalk op IKPOR.