Herinrichting Schoutenwaard – inloopmiddag- en avond

Gebiedsontwikkelaar K3 organiseert op donderdag 10 maart een inloopmiddag en -avond over een herinrichting van het westelijk deel van de Schoutenwaard bij Randwijk. Belangstellenden zijn van harte welkom om tussen 16.00 en 20.00 uur op een voor hen geschikt moment binnen te komen lopen in De Haar, Bredeweg 12 in Randwijk.

Versterking van de natuur

De Schoutenwaard is een uiterwaard van de Rijn. Tussen 2007 en 2009 is in het oostelijk deel van de Schoutenwaard een geul gegraven en heeft de natuur de ruimte gekregen. Samen met eigenaar Rijkswaterstaat is K3 nu aan het kijken naar een herinrichting van het westelijk deel van dit gebied.

Het plan is om in dit deel door middel van kleiwinning de natuurwaarden te verbeteren door het aanleggen van een nevengeul met flauwe, ondiepe oeverzones, natte graslanden en zandige oevers. Door een deel van de klei weg te graven ontstaan ondiepe zones  waar (onderwater)planten kunnen groeien en waar jonge vis en andere dieren zich thuis voelen. De oeverzones worden bovendien een fijn leefgebied voor (water)vogels als de watersnip. Voor de drogere natuurdelen wordt na herinrichting ingezet op een extensiever beheer, zodat er leefgebied ontstaat voor onder andere de kwartelkoning.

Inloopbijeenkomst

De inloopbijeenkomst is in MultiFunctionele Accommodatie De Haar aan de Bredeweg 12 in Randwijk. U bent op donderdag 10 maart tussen 16.00 en 20.00 uur op een voor u geschikt moment welkom. Er is uitgebreid gelegenheid tot het stellen van vragen en het geven van reacties op het plan.

Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk 8 maart voor de inloopbijeenkomst aanmelden bij Yvonne Kieft van K3 via y.kieft@k3.nl.

Schaatsen in de uiterwaarden

Het is een oude traditie: schaatsen in de uiterwaarden.
Sinds een paar jaar worden de uiterwaarden weer onder water gezet zodat grote stukken uitstekend schaatsbaar is. Hier en daar hoor je het ijs wel al zakken: het onderliggende water loopt alweer terug naar de rivier. Daardoor zakt de dikke laag ijs. Dat zie je prachtig aan de ijsrokken aan de knotwilgen: het hoge water stond tot dat punt en is dus alweer zo’n meter gezakt.
Het meeste ijs zakt mee, maar hier en daar, vooral bij hekken en hogere struiken, ontstaan daardoor zwakke plekken en wakken. Bommen-ijs wordt het genoemd!
Daarom is het verstandig om niet in het donker te gaan schaatsen. En als je de unieke situatie wilt bekijken dat er in Randwijk een file staat, wandel dan vooral even over de dijk langs de auto’s.

Ganzen in Randwijkse uiterwaarden

Ze komen vrijwel dagelijks met veel kabaal overvliegen, de ganzen. Het is een majestueus gezicht, als ze in V-formatie over ons dorp komen. De uiterwaarden van Randwijk zitten er vol mee. En ook elders in het boerenland zie je grauwe ganzen massaal samenklonteren.

Volgens de provincie Gelderland zijn het er veel te veel. Er is vraatschade aan mais, bieten, gras. De populatie grauwe ganzen moet gehalveerd, zo is besloten. Jagers hebben de vrijheid om  er in het gebied van grofweg Doornenburg tot Kesteren en Ochten tienduizend neer te schieten. Alleen grauwe ganzen, andere soorten als kolgans en Canadese gans schijnen minder overlast te veroorzaken.

Knallen

Wie dus de komende tijd, wandelend op de dijk of in de uiterwaarden, knallen hoort, weet wat er aan de hand is. Hopelijk kan een foto als deze ook in de toekomst geschoten worden. Ganzen horen bij het Betuwse landschap als fruitbomen.

De faunabeheereenheid Gelderland laat in De Gelderlander weten dat de stand van andere dieren in de Betuwe op peil is. Er zijn nogal wat vossen afgeschoten afgelopen jaar, na ook klachten uit Randwijk over bijvoorbeeld gedode kippen. Verder is de reeënstand op peil. Er zijn onder meer reeën in het bos bij Hemmen, het Loener Bos bij de Waalbandijk en in sommige uiterwaarden.