Schaatsen in de uiterwaarden

Het is een oude traditie: schaatsen in de uiterwaarden.
Sinds een paar jaar worden de uiterwaarden weer onder water gezet zodat grote stukken uitstekend schaatsbaar is. Hier en daar hoor je het ijs wel al zakken: het onderliggende water loopt alweer terug naar de rivier. Daardoor zakt de dikke laag ijs. Dat zie je prachtig aan de ijsrokken aan de knotwilgen: het hoge water stond tot dat punt en is dus alweer zo’n meter gezakt.
Het meeste ijs zakt mee, maar hier en daar, vooral bij hekken en hogere struiken, ontstaan daardoor zwakke plekken en wakken. Bommen-ijs wordt het genoemd!
Daarom is het verstandig om niet in het donker te gaan schaatsen. En als je de unieke situatie wilt bekijken dat er in Randwijk een file staat, wandel dan vooral even over de dijk langs de auto’s.

Ganzen in Randwijkse uiterwaarden

Ze komen vrijwel dagelijks met veel kabaal overvliegen, de ganzen. Het is een majestueus gezicht, als ze in V-formatie over ons dorp komen. De uiterwaarden van Randwijk zitten er vol mee. En ook elders in het boerenland zie je grauwe ganzen massaal samenklonteren.

Volgens de provincie Gelderland zijn het er veel te veel. Er is vraatschade aan mais, bieten, gras. De populatie grauwe ganzen moet gehalveerd, zo is besloten. Jagers hebben de vrijheid om  er in het gebied van grofweg Doornenburg tot Kesteren en Ochten tienduizend neer te schieten. Alleen grauwe ganzen, andere soorten als kolgans en Canadese gans schijnen minder overlast te veroorzaken.

Knallen

Wie dus de komende tijd, wandelend op de dijk of in de uiterwaarden, knallen hoort, weet wat er aan de hand is. Hopelijk kan een foto als deze ook in de toekomst geschoten worden. Ganzen horen bij het Betuwse landschap als fruitbomen.

De faunabeheereenheid Gelderland laat in De Gelderlander weten dat de stand van andere dieren in de Betuwe op peil is. Er zijn nogal wat vossen afgeschoten afgelopen jaar, na ook klachten uit Randwijk over bijvoorbeeld gedode kippen. Verder is de reeënstand op peil. Er zijn onder meer reeën in het bos bij Hemmen, het Loener Bos bij de Waalbandijk en in sommige uiterwaarden.