Herinrichting Schoutenwaard – inloopmiddag- en avond

Gebiedsontwikkelaar K3 organiseert op donderdag 10 maart een inloopmiddag en -avond over een herinrichting van het westelijk deel van de Schoutenwaard bij Randwijk. Belangstellenden zijn van harte welkom om tussen 16.00 en 20.00 uur op een voor hen geschikt moment binnen te komen lopen in De Haar, Bredeweg 12 in Randwijk.

Versterking van de natuur

De Schoutenwaard is een uiterwaard van de Rijn. Tussen 2007 en 2009 is in het oostelijk deel van de Schoutenwaard een geul gegraven en heeft de natuur de ruimte gekregen. Samen met eigenaar Rijkswaterstaat is K3 nu aan het kijken naar een herinrichting van het westelijk deel van dit gebied.

Het plan is om in dit deel door middel van kleiwinning de natuurwaarden te verbeteren door het aanleggen van een nevengeul met flauwe, ondiepe oeverzones, natte graslanden en zandige oevers. Door een deel van de klei weg te graven ontstaan ondiepe zones  waar (onderwater)planten kunnen groeien en waar jonge vis en andere dieren zich thuis voelen. De oeverzones worden bovendien een fijn leefgebied voor (water)vogels als de watersnip. Voor de drogere natuurdelen wordt na herinrichting ingezet op een extensiever beheer, zodat er leefgebied ontstaat voor onder andere de kwartelkoning.

Inloopbijeenkomst

De inloopbijeenkomst is in MultiFunctionele Accommodatie De Haar aan de Bredeweg 12 in Randwijk. U bent op donderdag 10 maart tussen 16.00 en 20.00 uur op een voor u geschikt moment welkom. Er is uitgebreid gelegenheid tot het stellen van vragen en het geven van reacties op het plan.

Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk 8 maart voor de inloopbijeenkomst aanmelden bij Yvonne Kieft van K3 via y.kieft@k3.nl.