Voortgang MFA De Haar

Het voorbereidende werk voor de nieuwbouw van multifunctioneel centrum De Haar vordert gestaag. Om de rechtshandelingen uit te kunnen voeren die voor de bouw noodzakelijk zijn is stichting De Haar opgericht. Deze stichting gaat ook de toekomstige exploitatie van De Haar uitvoeren. In het bestuur van deze stichting zitten bestuursleden van EMM, de Treffers en Randwijks Hof. Rond dit bestuur opereren enkele werkgroepen die zich richten op deelaspecten van de nieuwbouw, zoals inrichting en uitstraling, financiering en publiciteit.

Na een selectieprocedure heeft het bestuur EVA architecten uit Utrecht opdracht gegeven om een ontwerp te maken voor de nieuwbouw op de plaats van de huidige EMM kantine. Het voorlopig ontwerp dat zij maakten is intussen voorgelegd aan de werkgroep inrichting en uitstraling en aan de gebruikers van Randwijks Hof. Begin volgend jaar zal een definitieve versie beschikbaar zijn en zal de bouwvergunning worden aangevraagd. Ook deze versie zal worden gedeeld met de werkgroep inrichting en uitstraling en daarna met de inwoners van Randwijk. Gelijktijdig wordt nagedacht over de tijdelijke huisvesting van EMM. Randwijks Hof zal tijdelijk de kantinefunctie overnemen en voor kleedkamers en douches worden momenteel diverse opties onderzocht. Ook wordt gezocht naar tijdelijke opslag van materialen en interieur.

Bij de realisering van de nieuwe accommodatie en van de tijdelijke voorzieningen zullen vele vrijwilligershanden nodig zijn. De initiatiefnemers zullen te zijner tijd hiervoor een beroep doen op de inwoners van Randwijk en de leden van EMM en de Treffers en de vrijwilligers van Randwijks Hof. De Randwijker houdt u op de hoogte!

Reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *