Verslag van het dorpsgesprek Zorg voor elkaar, wél aandachtspunten

Op maandagmiddag 22 september waren ruim 20 inwoners van Randwijk en belangstellenden bij het dorpsgesprek dat plaatsvond naar aanleiding van de resultaten van de huisbezoeken onder inwoners van Randwijk die de leeftijd van 75 gepasseerd zijn of in 2012 contact hebben gehad met de gemeente over een WMO-voorziening.
Wethouder Ron van Hoeven legde uit dat alleen nieuwe aanvragen onder het nieuwe beleid vallen. Bij deze aanvragen bekijkt de gemeente samen met de aanvrager wat hij/zij samen met familie en mensen uit de omgeving zelf op kan lossen. Als dit ‘netwerk’ onvoldoende oplossingen biedt, wordt samen gekeken naar andere mogelijkheden om tot een passende ‘maatwerk’ oplossing te komen.
Foka Bruggema van Stuw Welzijn en Maatschappelijke ondersteuning en projectleider van de huisbezoeken gaf een kijkje in de keuken van de huisbezoeken. Zo leerden we dat van de ruim 69 75+ers in Randwijk en een deel van de 75-ers met een WMO-voorziening in totaal 48 mensen zijn bezocht (61%).
Uit de huisbezoeken blijkt dat in Randwijk veel zorg is voor elkaar, maar er zijn wel aandachtspunten. De belangrijkste komen hieronder aan bod.
Financiën, geen gemakkelijk onderwerp
10 personen geven aan nét of net níet rond te kunnen komen. Een lastig onderwerp om over te praten, maar wel actueel. Daarom is het goed om te weten dat vrijwilligers van de thuisadministratie en de formulierenbrigade mee kunnen denken over de financiële situatie en welke mogelijkheden daarin nog zijn. Denk dan bijvoorbeeld aan het doen van belastingaangifte als de zorgkosten hoger worden. Aanmelden kan bij het Meldpunt Vrijwillige Thuishulp, 0481 350050 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur of spreek in op de voicemail) of info@meldpuntoverbetuwe.nl.
In gesprek over knelpunten
Over de volgende onderwerpen werd verder doorgepraat:
– Leven in Randwijk met een beperking: hoe krijg ik mijn huis aangepast, welke voorzieningen zijn er nodig?
– Tijdig om hulp vragen: bij 9 mensen bleek tijdens het huisbezoek een acute hulpvraag. Daar is meteen een vervolg aan gegeven, maar veel leed en zorgen waren te voorkomen geweest als de hulpvraag eerder in beeld was geweest.
– Klussen en vervoer: hoe krijg ik mijn tuin onderhouden? Wat als ik niet meer kan auto rijden of fietsen?
Hoe nu verder?
Onder leiding van leden van de dorpsraad werden bovenstaande punten in groepen besproken. Hieruit kwamen de volgende resultaten:
1) Er is behoefte aan een onpartijdige contactpersoon in het dorp waar je terecht kan met vragen; die kan adviseren en doorverwijzen en die kan helpen de drempel te verlagen om hulp of advies te vragen. Stuw kijkt mee naar de mogelijkheden hiervoor.
2) Er is behoefte aan mensen die bereid zijn om klussen in huis of in de tuin uit te voeren. Tinus Westerhof en Willem van Heteren buigen zich over hoe vraag en aanbod van klussen bij elkaar kan komen.
3) De papieren en de digitale Randwijker kan meer gebruikt worden om informatie toegankelijk te maken. Stuw zal in samenwerking met de redactie van de Randwijker hiervoor zorgen.
4) Er is behoefte aan een dokterspost en seniorengym. Stichting Randwijks Hof onderzoekt de haalbaarheid.
5) Er is behoefte aan meer mensen die bereid zijn zich voor een ander in te zetten. Waar een buurt- of straatvereniging actief is, functioneert de onderlinge hulp beter. Blijkbaar stimuleert saamhorigheid de bereidheid een ander te helpen. Om die saamhorigheid te vergroten, werd het idee geopperd nieuwe bewoners welkom te heten door de dorpsraad. Tijdens dit welkom kan ook informatie worden gegeven over de mogelijkheden om als vrijwilliger actief te worden.
6) De buurtbus is een goed alternatief voor de regiotaxi. Meer informatie hierover vindt u op www.randwijker.nl, www.buurtbus237.nu of bel 06 22202558.