Sociaal kernteam in Randwijk

In de komende maanden vormt de gemeente Overbetuwe in Randwijk een sociaal kernteam om de zorg dichtbij de inwoners te organiseren. Zo’n sociaal kernteam, bestaande uit professionals en vrijwilligers, coördineert de zorg voor inwoners die daaraan behoefte hebben. Tijdens het Herfstgesprek dat afgelopen maandag plaatsvond in Randwijks Hof (zie elders in deze Randwijker) was ook Anja Jacobs van Stichting De Driestroom aanwezig. Zij maakt deel uit van het kernteam in Elst-noord en was er om alvast informatie te verstrekken over taak en werkwijze van de nieuwe sociale kernteams. De Randwijker sprak met haar.
“Vanaf januari 2015 wordt de verstrekking van zorg op de gebieden jeugdzorg, begeleiding, dagbesteding van de AWBZ overgeheveld naar de gemeente. Ook is er een participatiewet aangenomen, die een aantal andere wetten voorwerk en inkomen vervangt. Door de andere taak van de gemeente verandert ook de benadering van een hulpvraag. Voortaan staat niet meer de vraag centraal wat iemand niet meer kan en hoe dat kan worden ‘gerepareerd’, maar de vraag: wat is er nodig om een zo volwaardig mogelijk leven te leiden? Dit noemt men in vaktermen ‘de kanteling’. “ aldus een bevlogen Anja.
Ze vertelt verder : “In het verleden werd zorg verstrekt op basis van iemands beperking. Bij elk gebrek hoorde een bepaalde vorm van hulp. Kon je niet goed lopen, dan kreeg je bijvoorbeeld een scootmobiel. Veel van die scootmobielen werden in de praktijk echter niet gebruikt, omdat ze niet de eigenlijke behoefte vervullen. Na de kanteling wordt verleende zorg niet gekoppeld aan een gebrek, maar aan iemands totale situatie. Uitgaande van het kernprobleem wordt met behulp van de sociale omgeving van de betrokkene een praktische oplossing ontwikkeld. Zo krijgt bijvoorbeeld iemand die slecht ter been is, maar toch nauwelijks buitenshuis komt niet meer automatisch een scootmobiel, maar bijvoorbeeld hulp bij het opzetten en onderhouden van sociale contacten. Voor bepaalde taken wordt een beroep gedaan op sociale omgeving, maar professionele hulp blijft beschikbaar waar nodig, zodat de buurvrouw niet je billen hoeft te wassen.”
De gemeente Overbetuwe laat bij monde van Sandra Mennen weten dat in de komende maanden ook in Randwijk een sociaal kernteam wordt opgericht. Bij de werving van vrijwilligers voor dit team zal ook de dorpsraad worden betrokken. Sandra: “De werving van geschikte kandidaten verloopt via de dorpsraad. Die krijgt een profiel waar een vrijwilliger aan moet voldoen (bv achtergrond hebben in de zorg). De selectie van kandidaten die door de dorpsraad worden aangemeld vindt plaats door de coördinator en de professionals van het kernteam.”