Monument voor overtocht militairen WOII

Dankzij de inspanningen van Randwijker Wim Florissen, ook actief bij The Island ’44-’45, werd op zaterdag 22 oktober een monument onthuld. Onderaan de dijk, ter hoogte van de Erfstraat, staat nu een metalen Pegasus, het embleem van de militairen van de Airborne-divisie. In de nacht van 22 op 23 oktober 1944, precies 79 jaar geleden dus, staken op deze plek 138 mensen de Rijn over omdat op dat moment Randwijk ‘bevrijd gebied’ was.

Nazaten van oorlogsgetroffenen

Bij de groep zaten 120 geallieerde soldaten, die op de Veluwe waren terechtgekomen na afloop van de luchtlandingen van de Airborne-divisie bij Ede. Ook waren er 18 burgers bij de overtocht die actief waren in het verzet tegen de Duitse bezetter.
Wim Florissen heeft, samen met The Island en zijn partner Karin Wiggelman, al veel betekend voor het levend houden van de herinneringen aan de gruwelijke gebeurtenissen in en rond Randwijk tijdens en vlak na WOII. Bij de onthulling van het Pegasus-monument, dat gemaakt werd door smid Lot Pronk uit Andelst, waren veel dorpsgenoten en andere belangstellenden aanwezig. Veel van hen zijn ook nazaten van oorlogsgetroffenen, bijvoorbeeld omdat hun ouders of grootouders moesten evacueren toen het front naar de Betuwe verschoof.

Een tweede groep militairen die kort na deze succesvolle actie in bootjes de rivier wilden oversteken, werd door de Duitsers ontdekt. Slechts twee van hen overleefden de tocht.

 

The Island 44-45

Re-enactment WO2 in Opheusden
van 5 tm 8 oktober
       

Elk jaar herdenkt de Overbetuwe samen met The Island dat de oorlog hier, in de Betuwe, nog 198 dagen doorging toen die voor de rest van Nederland al was afgelopen. Echt-gebeurde oorlogssituaties worden nagespeeld en heel wat oude militaire voertuigen en ander materiaal wordt erbij gehaald om ook de Overbetuwenaren van nu te laten zien wat er hier gebeurde. De afgelopen twee jaar kon het niet vanwege corona, maar dit jaar vindt deze levende geschiedenisles plaats in Opheusden op het terrein van camping De Linie aan de Marktstraat 3a.

Manneneiland – The Island

In het laatste oorlogsjaar werd er enorm gevochten in de Betuwe. De bewoners van de Betuwe werden geëvacueerd. De angst voor hoog water bleek volkomen terecht: in de nacht van 2 op 3 december 1944 bliezen de Duitsers de dijk bij Elden op en stroomde het hele gebied vol. Het hoger gelegen gebied rond Driel, Heteren, Randwijk bleef droog. Zo’n 1000 mannen bleven er achter om het vee en de oogst veilig te stellen. Dit werd het ‘Manneneiland’ genoemd. The Island.

Naspelen

Elk jaar (behalve tijdens de pandemie) speelt een steeds groter wordende groep mensen gebeurtenissen na die plaatsvonden in dit gebied, The Island 44-45. De locatie voor het gebeuren is altijd ergens in de Betuwe. Van 5 tot 8 oktober zijn dit jaar op camping De Linie in Opheusden oude militaire voertuigen, soldaten in vol ornaat en meer te zien. Op 5 oktober vindt daar een besloten bijeenkomst plaats, uitsluitend voor Betuwse veteranen.

De Spees

Centraal staat dit keer hoornwerk De Spees, de plek rond de oude toren aan de Rijnbandijk bij Opheusden. Je kunt niet alleen nalezen, maar ook zien gebeuren wat er in het laatste oorlogsjaar gebeurde op die plek. Betuwse veteranen worden ook uitgenodigd om te komen.

In Randwijk is Wim Florissen een belangrijk ambassadeur voor The Island.
Op www.randwijker.nl/wim-florissen staat een persoonlijk interview met hem.

The Island re-enactment start op 6 oktober om 14.00 uur.
Houd het programma in de gaten op www.theisland44-45.nl