Verlichting Knoppersweg tussen Zettense brug en Indoornik

Bij het begin van de donkere dagen van het jaar werd de dorpsraad er op attent gemaakt dat bovengenoemd gedeelte van de Knoppersweg wel erg donker is tijdens deze periode van het jaar. Dat wordt nog geaccentueerd wanneer men komt vanuit de richting van de rotonde bij het HPC. Daar is de straatverlichting dermate groot dat men nauwelijks beseft dat het donker is. Wij hebben dit verschil in verlichting aanhangig hebben gemaakt bij de provincie. Deze weg is tenslotte een provinciale weg. Na beraad kwam onderstaande uitslag uit de bus.

1 De provincie gaat op korte termijn de klachten over niet werkende verlichting langs de N 856 oplossen. Heeft reeds plaats gevonden.

2 Op het gedeelte tussen de Linge (Zettense brug) en Indoornik is aanbrengen van nieuwe verlichting langs fietspaden niet mogelijk op basis van het provinciale verlichtingsbeleid. De provincie stelt voor t. b. v. de verkeersveiligheid van fietsers om de knikken in het fietspad beter te accentueren door het aanbrengen van een witte kantstreep aan de rechterkant van het fietspad. Tevens zal een witte kantstreep worden aangebracht op gedeelten van het fietspad waar de sloot minder dan 1 meter afstand ligt. Deze maatregelen worden meegenomen in het markeringsbestek en zullen naar verwachting tussen april en de zomer 2014 worden gerealiseerd.

Door Wim de Jager