Notulen vergadering dorpsraad Randwijk 22 januari 2018

Aanwezig:

De dorpsraadsleden Hugo Jongejan,  Marion van de Kamp, Ronald Klomp,, Jo Louvenberg, Johan van Maanen, Sanny Martijn-Vermeulen, Myriam Hendriks, Bjorn Pus, Tinus Westerhof (vz), Sandra Mennen, Hugo Besemer (not.) en bijgestaan door Sandra Mennen (gemeente) en Bart Büchner (wijkagent)

 

Voorstelrondje

De oproep  voor nieuwe leden heeft succes gehad: we mogen Björn en Ronald verwelkomen. We beginnen daarom met een voorstelrondje.

 

(On)veiligheid

Een aantal dorpsgenoten heft dit bij de dorpsraad aangekaart. Ze zijn helaas zelf verhinderd dit toe te lichten maar wijkagent Bart kan zich er iets bij voorstellen: er zijn een aantal woninginbraken geweest in Randwijk, en ook in andere dorpen in de buurt. Er zijn ook aanhoudingen verricht, maar of het daarmee over is weet je natuurlijk nooit. Bart legt uit dat er intensiever wordt gecontroleerd, zichtbaar zowel als onopvallend. Ongebruikelijk verkeer wordt ook met de kentekenscanner gecontroleerd. De Bijzondere Opsporingsambtenaren zijn ook s’ avonds actief. Het hele team is ook te bereiken via toezichthouder@overbetuwe.nl .

Alle ogen helpen, en er zijn in een aantal straten al Whatsapp-groepen actief. De politie geeft ook voorlichting hoe zo’n groep kan worden opgezet. We kregen na de vergadering bericht dat er een vergaring gepland wordt voor 1 maart in de Bongerd in Heteren. In verband met de planning graag opgeven bij buurtpreventieheteren@gmail.com

 

Notulen

  • Mensen die mee willen helpen met het bouwen van een huisje op de speelplaats kunen nof steeds contact opnemen met Marion

Vervolg Ronde Tafel

De verenigingen hebben een aantal keren bij elkaar gezeten om over de mogelijkheden voor samenwerking te praten. Wat betreft de communicatie zijn er meer mogelijkheden op de site gekomen, en we zijn nog bezig met een aankondigingsbord. Marin, Sanny en Hugo maken hier een voorstel voor. Marion steekt ook haar licht op bij de dorpsraad Heteren (Bert van de Putte, Joke Fritsma)

 

Veiligheid oversteken bij containers

Er is vanuit de gemeente een voorstel gemaakt (Kees Vogels, Stefan Donselaar). Johan heeft hen in contact gebracht met aanwonenden voor feedback.

 

Statushouders

Een familie van statushouders wordt uitgenodigd voor eten wat de pot schaft van 22 februari. Tinus vangt hen op.

 

Multifunctionele accommodatie

 

Het ontwerp is bijna rond, er is 24 januari een presentatie voor gebruikers geweest. Er is 21 februari een openbare presentatie bij E.M.M.

 

Kleiwinning

We zijn bij een presentatie geweest voor een kleiwinningsproject in de uiterwaarden (“ ssen steenfabriek en beverburcht”). Er is goed ingespeeld op een eerder bezwaarschrift, hoewel er altijd wensen zullen blijven lijkt het ook een goede kans voor natuur en landschap. Zie verslag in de Randwijker.

 

Politieke avond voor gemeenteraadsverkiezingen

Net als bij de vorige verkiezingen is er een politiek forum met vertegenwoordigers van alle politieke partijen. Het wordt gehouden op 6 maart, bij E.M.M.

 

Overige punten en rondvraag

 

  • De nota van Sandra wordt over ondersteuning vanuit de gemeente wordt kort besproken. De fietspadennota is ‘gepasseerd’. ER wordt onderzocht hoe mensen van 75+ zich wel kunnen bevinden in het dorp, mogelijk via enquêtes en gesprekken. Er worden ook andere mogelijkheden geopperd zoals vouchers voor activiteiten. Deze punten komen teruf in de volgende vergadering.
  • Er komt een gesprek tussen Watbeters, de gemeente en de school over onderwijs over duurzaamheid. WE kijken wie er van ons bij kan zijn (Johan)
  • – vanuit de dorpsraad is er een projectvoorstel ingediend bij de gemeente, ideeën moeten nog worden aangescherpt.
  • De registratie van dorpsraadleden bij Kamer van Koophandel en RABO-bank moet worden geactualiseerd.
  • Sanny: zijn er nog declaraties (in verband met afsluiten boeken)
  • Tinus zal actie ondernemen om het onderhoud van de boomgaard bij de Nijenburg aan te kaarten (is gebeurd, de gemeente zal snoeien)
  • Hugo Jongejan draagt het lidmaatschap van de werkgroep Nederrijnpad (” struinpad”) over aan Hugo Besemer
  • Volgende vergadering 5 maart

Reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *