Notulen dorpsraad Randwijk 4 september 2017

Aanwezig: Tinus Westerhof (vz)., Johan van Maanen, Marion van de Kamp , Marja van Galen, Hugo Besemer (not.), Myriam Hendriks.
Volgende keer doen we weer een gedicht.

Notulen vergadering 1 mei 2017
Mededelingen punt f. : aangekondigde bijeenkomst vervalt.

Mededelingen
a. Rondetafelgesprekken. In maart is er een gesprek geweest met een groot aantal verenigingen. In mei is een vervolggesprek geweest over communicatie, omdat veel verenigingen aangaven dat ze daar het meest behoefte aan hebben. De website is aangepast en met name is er een dorpsagenda gekomen waar iedereen die iets organiseert zelf een aankondiging kan doen. We zijn ook nog op zoek naar infoborden voor mensen die niet altijd achter het Internet zitten.
b. Bezoekers uit de DR aan het Repair café zijn onder de indruk van de grote technische vaardigheden en mogelijkheden die daar worden aangeboden, elke eerste vrijdag van de maand van 19.00 tot 21.30 in Randwijks Hof.
c. Naar aanleiding van het contact met mevrouw van Harn hebben we het over parkeerproblemen Bernardstraat – Frisostraat. We zoeken contact met de gemeente wat hier aan gedaan kan worden.
d. Wat Beters. De initiatiefgroep van het MFC zoekt iemand met technische interesse die wil kijken naar de mogelijkheden om zonnepanelen in het ontwerp op te nemen.
e. Statushouders. Marja gaat naar een vergadering vanuit de gemeente over dit onderwerp op 6 september.
f. Ellen, Marja en Johan, bedankt voor de barbecue.
g. Voetbalrumoer. Er zijn lelijke ruzies en klachten over geweest. Martijn Stip van de gemeente heeft contact met ons gezocht en samen hebben we naar een oplossing gezicht. Er worden aanpassingen in de inrichting van de openbare ruimte gemaakt om de overlast te beperken. Martijn zal dit met de omwonenden communiceren.

Bestuursperikelen

Marja heeft besloten om per december om te stoppen, als dorpsraadslid en als penningmeester. Hugo Jongejan heeft al lang geleden aangegeven dat dit zijn laatste termijn is als dorpsraadslid en we moeten daarom ook een nieuwe secretaris zoeken. We kijken om ons heen voor mogelijke aanvullingen en komen hier in de oktober vergadering op terug. Maar gelukkig hebben Johan en Tinus elkaar aangekeken en gaan als voorzittend duo door.

Subsidieaanvraag

Op het moment geven we meer uit dan er binnenkomt en teren we in op reserves. We hebben nu een subsidieaanvraag voor het volledige bedrag en wachten de reactie van de gemeente af.

Rondvraag

– Marja toont een voorbeeld van een kleine affiche “ Overbetuwe Vitaal” met nuttige telefoonnummers en informatie zoals vroeger in de gemeentegids stond. Het voorbeeld is voor Zetten en Hemmen, de gemeente wil ok voor andere dorpen dergelijke affiches maken.
– De scootmobiel die weinig gebruikt werd heeft nu een goede bestemming gevonden.
– Er werd naar aanleiding van een concert van de Big Band gevraagd naar mogelijkheden om tijdelijk bankjes neer te zetten. Die zijn er, via de kerk en de Oranjevereniging.

Reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *