Mantelzorgcafé Thema: Problematisch gedrag veroorzaakt door ziekte

Het Steunpunt Mantelzorg Overbetuwe organiseert op maandag 15 september 2014 een mantelzorgcafé met als thema `Problematisch gedrag veroorzaakt door ziekte`. Gastspreker is Paulien Huybrechts, orthopedagoog. Paulien heeft ervaring in het speciaal onderwijs en ervaring met psycho-geriatrie. Op verzoek van mantelzorgers wordt dit thema, hoe ga je om met probleem gedrag, besproken. U krijgt informatie en handvatten over hoe men om kan gaan met bepaalde verschijnselen en gedragingen. Ieder mens is anders dus ieder reageert anders op bepaalde aanpak. Het is herkenbaar voor de mantelzorgers van bijvoorbeeld mensen met Alzheimer, Parkinson, Autisme, Niet Aangeboren Hersenletsel e.v.a. Tijdens de pauze is er gelegenheid voor lotgenotencontact, na de pauze is er ruimte om vragen te stellen.

De entree is gratis.

Graag aanmelden voor  10 september a.s. per  telefoon: 0481-350050, of via de mail: info@meldpuntoverbetuwe.nl. Het mantelzorgcafé vindt plaats in de Wieken, Prinses Irenestraat 49 te Elst, van 19.30 uur tot 21.00 uur. Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar.