Gesprek met gemeente Overbetuwe over veiligheid Knoppersweg

Mede naar aanleiding van het tragische ongeval van Jolijn IJkhout heeft er een gesprek plaatsgevonden over veiligheidsmaatregelen rondom het kruispunt Nijenburgsestraat/Knoppersweg op woensdag 29 oktober 2014 in het gemeentehuis van Elst. Hierbij waren aanwezig: Jan van Baal (wethouder verkeer), Ben Ross (wethouder kernenbeleid), Jan Rouw (verkeerskundige Team Beleidsrealisatie), Wim de Jager (Dorpsraad Randwijk), Bea Prijn (Dorpsraad Randwijk), Maikel Timmer (inwoner Indoornik), Loes Venmans (Heldring Stichting), Gijs Beekhuizen (Hendrik Pierson College).

Uit dit gesprek is voortgevloeid om op korte termijn alvast iets te doen aan een algehele snelheidsbeperking waarbij de Knoppersweg / Nijburgsestraat de voorrangsweg zal gaan vormen. Dit om de richting naar de pont niet meer als voorrangsweg te laten. Zodoende hopen we dat de fietsers uit Randwijk en Heteren veiliger hun route zullen kunnen vervolgen. Aangezien het hier een provinciale weg betreft  heeft de gemeente Overbetuwe hiervoor een verzoek ingediend bij de provincie en het wachten is op toestemming om tot  actie over te gaan. Als dorpsraad van Randwijk zitten wij hier bovenop en gaat het ons zeer aan het hart dit te verwezenlijken in samenwerking met de gemeente Overbetuwe.