Agenda vergadering Dorpsraad Randwijk op 22 januari 2018 om 20.00 uur in Randwijks Hof te Randwijk

1. Opening (oudejaarswens Tinus eo);
2. Jesse en Els (2 bewoners Bredeweg) geven toelichting op gevoel
van onveiligheid in Randwijk;
3. Kennismaking met 2 aspirantleden t.w. Björn Pus en Ronald Klomp
4. Notulen;
5. Mededelingen:
a. N.a.v. rondetafel gesprekken plan van aanpak (Marion);
b. N.a.v. gesprek Diana van Harn opnieuw contact gemeente
over parkeerproblemen Bernhardstraat-Frisostraat (Johan);
c. Invulling statushouders (Marion);
d Memo Sandra (zie mailbericht 30 november);
e. Voortgang MFA (Jo);
f. Kleiwinning (Hugo B);
g. Politieke avond 6 maart (Tinus);
h. Komende Randwijker en verspreiding (Jo);
i. Uitnodiging bijeenkomst dorpsraden (Tinus);
j. Enquète rekenkamer (Tinus);
k. Remproefschool (Tinus).
6. Ingekomen/uitgegane post;
7. Projectvoorstel subsidie in ontwikkeling (Jo, Marion, Tinus);
8. Terugkoppeling vacatureinvulling (Zie ook punt 3) (Tinus);
9. Vergadering/ verslaggeving : kan dit anders?
Volgende vergaderingen dorpsraad: 5 maart en 9 april a.s.
In april ook bijeenkomst strategische discussie?
10. Rondvraag;
11. Sluiting.

Reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *