Gevaar in Bernhardstraat

Tijdens de vorige dorpsraadvergadering uitte een bewoonster van de Bernhardstraat haar bezorgdheid over de onveilige oversteekplaats voor de kinderen die naar speeltuin gaan en weer terug naar huis. De dorpsraad nam daarop contact op met de verkeerskundig medewerker van de gemeente Overbetuwe, dhr Vogels  Hij stelde voor om de situatie ter plekke te bekijken en dit gebeurde op 26 april door 2 personen van de gemeente, 2 van de dorpsraad en 5 aanwonenden. Het was snel duidelijk dat het inderdaad onoverzichtelijk is. Mogelijke oplossingen zijn: hekje verplaatsen, borden plaatsen, markering aanbrengen en kleding container verplaatsen. Deze punten zullen bij de gemeente intern worden besproken en worden later terug gekoppeld aan de dorpsraad.  Ook zal er gekeken worden naar een oplossing van stukjes glas op de stoep voor de glascontainer.

Ook werd aangegeven dat de hoogstambomen in de hondenuitlaatplek gesnoeid moeten worden, De vertegenwoordigers van de gemeente beloofden dit door te geven aan de betreffende afdeling. We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.