Verslag Dorpsraad Randwijk 4 september 2018

Aanwezig: Ronald Klomp, Johan van Maanen (vz) , Hugo Besemer (not.), Sanny Martijn, Björn Pus, Sandra Mennen (gemeente)

Kennismaking met Dimitri Horsthuis-Tangelder
De nieuwe wethouder voor dorpszaken wil graag kennismaken met het dorp en wat hier gebeurt. De belangrijkste ontwikkelingen in het5 komende jaar is de ontwikkeling van het MFA. Björn vraagt Jo van de werkgroep MFA om een ontmoeting te organiseren tussen Dmitri en de verschillende groepen die bij het MFA betrokken zijn.

Afscheid Toon van Asseldonk

Er is een voorstel om als dorp ‘iets’ te doen bij het afscheid van de burgemeester volgens jaar. Het idee komt op voor een ‘Toonbank’ bij het MFA. We zouden daar het geoormerkte geld dat nog staat voor uitvoering DOP voor kunnen gebruiken. We gaan de mogelijkheden onderzoeken.

Eenzaamheid in Randwijk

Sandra kaart aan dat er bij verschillende groepen (Forte, gemeente, consultenten) signalen binnenkomen over sociale problemen en met name eenzaamheid in Randwijk. We praten daar over door, omdat we als dorpsraad hier niet zo bewust van waren. Mensen in een isolement kom je niet vaak tegen, dat is juist het punt. We willen in gesprek gaan met Forte om te bekijken of we hierin als dorpsraad direct of indirect iets kunnen betekenen

Website randwijker.nl

De afgelopen zomer is de site uit de lucht geweest door hacken en technische problemen. Deze zijn opgelost met externe ondersteuning. We zouden een onderhoudscontract kunnen afsluiten om in de toekomst van deergelijke ondersteuning gebruik te kunnen maken. De kosten zijn zo hoog dat de dorpsraad een aanzienlijk deel van haar budget aan de site zou uitgeven. Volgens Sandra zijn andere dorpsraden ook niet zo veel kwijt. We zetten een stukje in de (papieren) Randwijker om een beroep te doen op het ICT-talent dat ons dorp rijk is.

Hondenhinder

Er komen weer klachten binnen over hondenpoep in de speeltuin. Er werd gevraagd om verbodsborden. Sandra legt uit dat zulke borden niet in het gemeentelijke beleid passen. Er geldt overal een opruimplicht behalve op speciaal aangemerkte plaatsen. Een verbodsbord suggereert dat er elders geen opruimplcht is. We zetten een stukje in de Randwijker om het beleid nog een keer uit te leggen.

Reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *