Verslag Dorpsraad Randwijk 4 juni 2018

Aanwezig: Dorpsraadleden Ronald Klomp, Johan van Maanen (vz) , Hugo Besemer (not.), Sanny Martijn, Björn Pus mochten belangstellenden Achmed Majid en Ton Korthouwer verwelkomen
De dorpsraad is openbaar, iedereen die iets te berde wil brengen of gewoon belangstelling heeft is welkom. De agenda staat op www.randwijker.nl

Penningen
Verantwoording budget 2018 en begroting 2019 worden doorgenomen. In eerste instantie was een wat ruime begroting voorgesteld. Het voorstel is nu aangepast aan het beloop van de afgelopen jaren. Deze zijn met de gemeente (Sandra Mennen) doorgenomen.
We hebben een reserve die we in eerste instantie als geoormerkt geld hebben gekregen voor de uitvoering van het Dorpsontwikkelingsplan. We willen dit bedrag gebruiken als er zich een speciaal project voordoet.

Mededelingen
– De Algemene Verordening Gegevensbescherming levert niet veel problemen op voor de dorpsraad. De leden moeten wel in een mail toestemming geven dat hun adresgegevens op de website staan
– Jo Louvenberg heeft aangegeven dat hij geen lid meer wil zijn van de dorpsraad, maar beschikbaar is, bijvoorbeeld als er dingen spelen rond hert MFA.
– Er staan nu veel mutaties op stapel, Jo Louvenberg, Hugo Jongejan en Tinus Westerhofvieren bij de zomerbijeenkomst hun afscheid. Op de volgende vergadering gaan we kijken hoe we het aantal leden weer op peil kunnen brengen

Parkeerproblemen Lexkesveer
Dit punt is op de vorige vergadering aangekaart. Verschillende mensen hebben naar de situatie gekeken. Op zich is de huidige situatie wel werkbaar, er zijn een aantal plaatsen beschikbaar tussen Veerhuis en de rivier. Wat ons wel zorgen baart is de nieuwbouw bij Veerweg 2 (voorheen “Ad Patat”) . Volgens de vergunning heeft het nieuwe pand zowel een woonfunctie als een horeca functie. Als er ook horeca komt wordt parkeren wel een probleem. We gaan meer informatie verzamelen.

Speerpunt verkeer en veiligheid
– We gaan kijken welke Whatsapp groepen er zijn, en daar meer bekendheid aan geven (bijvoorbeeld via de Randwijker)
– Het oversteken bij de kledingcontainer wordt riskant geacht voor kinderen. De gemeente gaat dit aanpakken door betere belijning

Reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *