Hercertificering S.V. De Treffers tot 2027

Vrijdagavond 2 juni heeft de vierjaarlijkse audit bij schietvereniging de Treffers in de Haar plaatsgevonden. De auditor heeft alle aangeleverde registers, staten, reglementen en andere documenten bekeken nadat de secretaris Sjoerd Delsink hem daarvoor de schietbanen had laten zien en het reilen en zeilen binnen de vereniging had uitgelegd.

Kijken of alles veilig is

Overeenkomstig de Circulaire wapens en munitie van het Ministerie van Justitie & Veiligheid, moeten schietsportverenigingen die gebruik maken van vuurwapens en daarvoor een verenigingsverlof dan wel voor de leden een privéverlof aanvragen, door de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) gecertificeerd  worden. Daarvoor biedt de KNSA een Programma Basiscertificering, dat zich vooral richt op veiligheid, de ballotage van nieuwe leden, het monitoren van bestaande leden, het aanvragen en verkrijgen van een vuurwapenverlof en de naleving van Wet- en regelgeving.

Verenigingen worden zoveel mogelijk ondersteund bij het voldoen aan de normen uit het Programma Basiscertificering. Wanneer de audit is verricht, brengt de auditor daarover rapport uit aan het KNSA-bestuur en wordt omtrent het (her)certificeren het uiteindelijke besluit door het KNSA-bestuur genomen.

En hoe ging het…

De auditor was onder de indruk van de professionele werkwijze en de prachtige schietbanen naast het keurig op orde zijnde papierwerk. Chapeau (bestuurs)leden van S.V. de Treffers, de vereniging is weer voor vier jaar gecertificeerd!