Subsidiemogelijkheden voor bewonersinitiatieven

Vanaf 1 januari 2017 mogen inwoners van de gemeente Overbetuwe een bedrag van €3.000 aanvragen ter ondersteuning initiatieven die bijdragen aan de levendigheid en het karakter van de kern waarin zij wonen. Het accent van deze extra ondersteuning ligt op het mogelijk maken van ideeën die niet uit de dorpsraad of wijkplatform komen.


De ondersteuning kan worden aangevraagd bij de kernenadviseurs. De initiatiefnemers mogen een e-mail sturen naar s.mennen@overbetuwe.nl of m.vandermooren@overbetuwe.nl. Het initiatief en de aanvraag moet tenminste door vijf personen uit het dorp gedragen worden. Het gaat om een totaalbedrag van €30.000, dat betekent dat er ruimte is voor tien initiatieven die passen binnen de kaders.
Om aanspraak te maken op deze ondersteuning gelden een aantal criteria

  • Tennninste vijf inwoners van het dorp zijn eigenaar van het initiatief waar ondersteuning voor wordt gevraagd.
  • Het initiatief komt ten goede komen aan het dorp en heeft een maatschappelijke doelstelling.
  • De ondersteuning van het initiatief bestaat uit een bedrag van circa €3000.

Het toekennen van ondersteuning aan initiatieven gebeurt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Als het budget is uitgeput dan wordt dit budget in 2017 niet opnieuw aangevuld. Kernenadviseurs toetsen de aanvraag aan de doelstelling van het budget in consultatie met de dorpsraad of wijkplatfornn.

verantwoording

  • De initiatiefnemers nodigen de wethouder van Kracht van de Kernen uit bij de uitvoering van het initiatief. Indien dit niet mogelijk is wordt er een fotoverslag gestuurd aan de kernenadviseurs.
  • De initiatiefnemers nemen deel aan een bijeenkomst eind 2017 om het uitgevoerde initiatief aan collega initiatiefnemers te presenteren.