Openbare vergadering over MFA

Morgen, woensdag 14 juni vindt om 20.00 uur in Randwijks Hof een openbare vergadering plaats over de realisering van een multifunctionele accommodatie voor Randwijk. De gemeenteraad gaf op 16 mei unaniem groen licht voor de bouw van een nieuw onderkomen voor voetbalvereniging EMM, dorpshuis Randwijks Hof en schietvereniging de Treffers. Een werkgroep, bestaande uit bestuursleden uit deze drie organisaties, heeft afgelopen jaar gewerkt aan het voorstel, waarmee de raad heeft ingestemd.

De openbare vergadering van 14 juni is bedoeld voor alle Randwijkers, inclusief leden, gebruikers en bezoekers van de drie deelnemende organisaties. Tijdens de bijeenkomst wordt nadere informatie verstrekt over de actuele stand van zaken en krijgt iedereen de gelegenheid mee te denken over de eisen en wensen ten aanzien van het nieuwe pand. De architect die het gebouw zal ontwerpen is aanwezig, zodat hij van de inwoners zelf kan vernemen hoe er over het nieuwe gebouw wordt gedacht. Tijdens de bijeenkomst zullen ook werkgroepen worden geformeerd van mensen die zich op een of andere wijze willen inzetten voor de realisering. Het moet een gebouw worden voor en door alle inwoners van Randwijk!