Notulen Dorpsraad Randwijk 7 november 2017

Aanwezig
Sanny Martijn-Vermeulen, Marion van de Kamp, Johan van Maanen , Hugo Besemer, Tinus Westerhof. Verhinderd zijn Jo Louvenberg, Marja van Galen en Myriam Hendriks.

1. Opening
Hugo Besemer leest “ Wintermuggen” van Guido Gezelle voor.

2. N.a.v. Notulen 2 oktober

– Mededelingen (h.) Marja , niet Sanny, werkt mee aan de sociale kaart van Randwijk voor ouderen.

3. Mededelingen

a. Vervolg Ronde Tafel wordt opgepakt nu Marjon terug is.
b. Parkeerproblemen Bernardstraat. We kregen geen reactie op het voorstel van de bewoonster die het had aangekaart. Johan heeft nu de ambtenaar gemaild dat het voorstel kan worden uitgevoerd.
c. Marjon nodigt statushouders uit voor “eten wat de pot schaft”.
d. Er is een brief naar aanwonenden gestuurd over de aanpassing van de voorzieningen. Deze is afgestemd met Marion. Buurtbewoners zijn uitgenodigd mee te helpen met bouwen, ze kunnen zich opgeven bij Marion.
e. In aanvulling op het vorige punt: we hebben een mail gehad over de problematiek van hondenpoep op het speelveldje. We zullen een verzoek doen tot gerichte en zichtbare handhaving. In het verleden zijn er wel voorzieningen geprobeerd met poepzakjes en bakken om die in te doen, maar daar is men van teruggekomen. Wij denken dat het belangrijk is dat mensen elkaar op dit soort dingen kunnen aanspreken.

4. Ingekomen post

– Jurgen Jonker heeft een in het kader van de verkeersveiligheid remweg demonstratie georganiseerd, 14 december 8.30 in de Julianastraat. Tinus zal er bij zijn.
– Tinus neemt contact op met Sandra Mennen van de gemeente in verband met ons projectvoorstel voor ons werk en vooral voor ver bering van communicatie in het dorp.
– We kregen mail van Karin Weggeman over kleurplaten voor Sinterklaas die moeten worden rondgebracht. over Hugo Besemer neemt contact op met de redactie om duidelijk te krijgen wanneer er moet worden rondgebracht.

5. “Bestuursperikelen”

Tinus benadert een aantal mensen van wie we hopen dat ze de dorpsraad komen versterken. Als we weer op sterkte zijn – hopelijk in februari – gaan we opnieuw over de taakverdeling praten.


6. Rondvraag

– Wij voelen ons verantwoordelijk voor de verzorging van de appelbomen in het park rond de Nijenburg. Daarom gaan we eerst na welke afspraken er hierover zijn gemaakt.
– De dorpsraad is positief over ene politieke avond rond de gemeenteraadsverkiezingen. Tinus en Hugo Besemer pakken dit op

Reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *