Notulen Dorpsraad Randwijk 5 maart 2018

Aanwezig

Hugo Jongejan, Marion van de Kamp, Ronald Klomp, Jo Louvenberg, Johan van Maanen (vz), Tinus Westerhof

Opening

Tinus leest “Eigenwijs” van Tooon Hermans voor.

Notulen vorige keer

Het e-mail adres van de toezichthouders bij de gemeente blijkt niet te werken. We vragen bij Bart hoe het zit en we zullen het goede adres even testen en daarna met andere manieren hen te bereiken in de Randwijker zetten.

Mededelingen

– Financien. Het saldo dat we hebben was oorspronkelijk bestemd voor plannen in het kader van het Dorpsontwikkelingsplan. We zullen daar rekening mee houden bij de besteding. De kosten voor het domein randwijker.nl en de server moeten worden opgenomen, Jo zal ze doorgeven naar Sanny. We willen het financieel verslag ombouwen naar een winst / verlies rekening.

Personele wisselingen

Bjorn en Ronald zijn benoemd als leden van de dorpsraad. Tinus neemt een time-out tot augustus, Johan is nu voorzitter. Hugo Jongejan treedt af, Hugo Besemer is secretaris. We zullen aan het afscheid aandacht besteden bij het jaarlijkse “ zomeretentje”.

Intermezzo

Tinus leest “ De appel” van Toon Hermans” voor.

Communicatie en speerpunten

Marion ligt het voorstel toe. We willen duo’s verantwoordelijk maken voor de verschillende speerpunten:
– Dorpsontwikkeling
– Verkeer en vervoer
– Natuur en wandelen
We houden in april een aparte sessie om dit uit te werken.

Verschijnen Randwijker

Op verzoek van de dorpsraad zijn er verschijningsdatums gepland. De digitale Randwijker komt naar behoefte uit voor speciale gelegenheden, zoals onlangs bij de pubquiz.

MFA

De vergunningen worden nu7 aangevraagd die horen bij het definitieve ontwerp. Als de gemeente er in meegaat komen er zonnepanelen.

En nog meer zonnepanelen

Er is een gesprek geweest tussen ‘Wat Beters’ en de school. Ze startebn eeb campagne in Randwijk. We zullen het een kort stukje als bijdrage voor de Randwijker vragen.

Volgende vergaderingen

De volgende ‘reguliere vergaderingen zijn 7 mei en 4 juni. We slaan juli en augustus over en beginnen weer op 3 september.

Reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *