Nieuwe multifunctionele accommodatie onder de loep

Grote betrokkenheid bij Randwijkers over vorm en inhoud

Tijdens een bijeenkomst over de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) waar zowel het Dorpshuis als de EMM zich gaat huisvesten, waren zo’n 50 Randwijkers aanwezig. Er werd onder andere gesproken over de programmering, de aankleding van de kantine, de positionering van het gebouw en het werven van vrijwilligers.

Na een korte inleiding op de avond gingen de aanwezigen uiteen in vier werkgroepen. Zeker de helft van de aanwezigen sloot zich aan bij de groep die zich over de inrichting en uitstraling van de nieuwe MFA bezig ging houden. Belangrijke aspecten waarover werd gesproken waren de gezelligheid van de kantine, goede situering van het pand om (geluids-) overlast te voorkomen, goede akoestiek, ruime kleedkamers en aandacht voor duurzaamheid.

Ook is in een van de werkgroepen gesproken over de communicatie rondom de MFA. Het idee is om Randwijk zowel tijdens als na de bouw van het pand zo goed mogelijk te informeren over de stand van zaken. Er moet bovendien aandacht zijn voor Randwijkers van alle leeftijden, om de nieuwe accommodatie voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk te maken.

Ten slotte is het huidige aanbod onder de loep genomen. Op dit moment is er in het Dorpshuis Randwijks Hof onder andere ruimte voor een peuterspeelzaal, een prikpost en diverse verenigingsactiviteiten. Op het wensenlijstje voor de nieuwe MFA staan onder andere een museumfunctie voor de historische kring, dans-, tai chi- en yogales en ruimte, al dan niet in eigen beheer, voor de jeugd.