Agenda vergadering dorpsraad Randwijk op 2 oktober 2017 om 20.00 uur in Randwijks Hof

1. Opening;
2. Notulen;
3. Mededelingen o.a.:
a. N.a.v. ronde tafel gesprekken infoborden (Marion);
b. N.a.v. gesprek Diana v. Harn contact gemeente over parkeerpboblemen Bernhardstraat-Frisostraat(Johan);
c. Invulling “Wat Beters” .Vrijwilliger voor zonnepanelen (Jo);
d. Invulling statushouders (Marja);
e. Verder contact dorpsraad Heteren (na half sept. Hugo j);
f. Voetbal-rumoer op speelveldje gem. Martijn Stip (Marion/Johan);
4. Ingekomen/uitgegane post. (Marion: speeltuin Randwijk)
5. Bestuursperikelen;
6. Projectvoorstel subsidie (Marja, Jo, Marion, Tinus);
7. Vergadering/verslaggeving: kan dit anders?
8. Vervolg discussie “Hoe om te gaan met copij” (Tinus);
8. Rondvraag;
9. Sluiting.

Reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *