AGENDA DORPSRAAD RANDWIJK 4 juni 2018 20.00 RANDWIJKS HOF

1. Opening
2. Penningen
– begroting budget 2019
– verantwoording budget 2018
2. Notulen (5 maart)
4 Mededelingen (onder andere Algemene Verordening Gegevensbescherming)
5. Parkeerproblemen Lexkesveer
6. Communicatie en speerpunten – verslag en versterking werkgroepjes
7. Zijn er al ideeën voor de aandachtpunten
8. Wat verder ter tafel komt (onder andere zomerbijeenkomst)
9. Sluiting

Reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *