Wie doet wat bij de Randwijkse MultiFunctionele Accommodatie de Haar?

Het bestuur van beheerstichting De Haar bestaat in 2022 uit:

Mart van Baak, voorzitter

Het verenigingsleven ligt mij nauw aan het hart. Door te verenigen maken we het leven in onze dorpen socialer en gezelliger. In Randwijk zijn alle randvoorwaarden hiervoor aanwezig. Maar nu met dat prachtige nieuwe gebouw hebben we DE kans om alles bij elkaar te brengen voor een bloeiend verenigingsleven en bruisende activiteiten. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen!

Johan Peters, penningmeester

Mijn naam is Johan Peters en ik ben geboren in Randwijk, in 1969. Ik woon er dus al mijn hele leven. Al heel veel jaren ben ik lid van zowel voetbalvereniging EMM als schietvereniging De Treffers, waarbij ik binnen EMM de nodige bestuursfuncties heb gehad (penningmeester, voorzitter) en bij De Treffers nog steeds bestuurslid ben. Vanaf het eerste begin ben ik betrokken geweest bij het initiatief om samen onze mooie MFA tot stand te laten komen. Vanwege mijn financiële achtergrond leek het nogal voor de hand te liggen dat ik in het bestuur van Stichting De Haar penningmeester zou worden. Zeker bij de soms toch complexe bouw en subsidieperikelen was het op momenten best even spannend, maar gelukkig is dat allemaal goed gekomen. En nu is de fase van het exploiteren van het gebouw aangebroken, maar helaas gooit Corona daarbij voorlopig nog veel roet in het eten. Ook dat zal vast goed komen.

De taken van de penningmeester zijn globaal:

 • het beheren van de bankrekeningen van de stichting
 • het verrichten van de betalingen (tekenen van de betaalopdrachten)
 • het verzorgen van de uitgaande facturatie
 • het voeren van de financiële administratie en crediteuren– en debiteurenadministratie
 • het doen van belastingaangiftes (BTW) en de aanslagen verwerken
 • het opstellen van allerlei financiële verslagen, zoals de jaarrekening
 • het maken van periodieke begrotingen
 • het afsluiten van relevante verzekeringen
 • het voorbereiden van bestuursbesluiten die belangrijke financiële gevolgen kunnen hebben
 • het bijwonen van bestuursvergaderingen
 • het voeren van overleg met gebruikers van de MFA,
 • het voeren van overleg met de gemeente, leveranciers en met andere partijen
 • het verrichten van alle overige financiële werkzaamheden

Peter IJkhout: programmering en zaalhuur

Ik woon mijn leven lang al in Randwijk samen mijn vrouw Marja en de kinderen. Ik heb in het verleden regelmatig mijn bijdrage geleverd aan het verenigingsleven in Randwijk, waaronder ruim 10 jaar voorzitter van stichting Oranje Comite Randwijk.
De laatste jaren heb ik een bestuursfunctie vervuld in Dorpshuis Randwijks Hof.  Ik heb me daar vooral ingezet in het ontwikkelen en opzetten van activiteiten.
Nu ben ik voorzitter van de Activiteitencommissie De Haar en ook daar zet ik me in voor het bij elkaar brengen van mensen die samen activiteiten willen ondernemen.

In het bestuur is mijn taak het coordineren en mee vormgeven aan activiteiten.
Mocht je zelf een leuk plan hebben voor een activiteit in De Haar, neem dan contact op met me, dan onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn. Hoe meer activiteiten, hoe beter we ons kloppend dorpshart De Haar benutten.

Samen met Ilonka Varga ben ik ook verantwoordelijk voor de planning en het beheer van de agenda, en dus voor de reservering van verschillende ruimtes binnen de MFA.

Gerrit van der Meijde*): dagelijkse gang van zaken in De Haar

Mijn naam is Gerrit van der Meijde en ik ben geboren in Randwijk maar woon de laatste 15 jaar in Zetten. Ben al vanaf mijn jeugd lid van v.v. E.M.M. en van de toenmalige jeugdvereniging “De Groentjes”. Ik was jeugdleider bij EMM, jeugdtrainer en uiteindelijk voorzitter. Want, zoals dat gaat in Randwijk, ga je je voor een organisatie inzetten dan kom je al gauw in bestuursfuncties en of andere taken bij deze verenigingen.

Ik ben zo’n 25 jaar voorzitter geweest van “De Groentjes” en heb met deze vereniging veel leuke uren meegemaakt in ons toenmalige honk “De Kruik”. Ben nu zo 11 jaar voorzitter van E.M.M. en ben zodoende ook in het bestuur van de MFA gekomen. Een van mijn eerste klussen was om zitting te nemen in het bouwteam wat mij heel veel tijd heeft gekost maar wel heel interessant was.

Nu de verbouwing er op zit (op wat kleine klussen na) hou ik me bezig met:
inkoop bar en keuken, ik pak de post,  schrijf die in en verdeel deze.
Ik ben tussenpersoon voor de beveiliging, zowel brand als alarminstallatie
Ik onderhoud contact met de gemeente, met leveranciers aan De Haar. Zo blijft de bar en de keuken, de schoonmaakkast en de gereedschapskist gevuld. Als er iets mis gaat ben ik als laatste de troubleshooter, bij wat het ook mag zijn. En niet de minste klus: samen met Reginald ben ik voortdurend bezig met de bouw/verbouw en onderhoud van ons prachtige pand.

*) Tot zijn eigen stomme verbazing kreeg Gerrit van der Meijde op 11 februari 2022 een lintje voor zijn vrijwilligerswerk. Hij is nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Maar hij blijft gewoon hetzelfde.

Reginald Lentjes: beheer technische zaken en onderhoud

Het hele gebouw is nieuw. Daarom moet alles goed worden ingeregeld zodat nu en later de technische- en onderhoudszaken soepel lopen. Ik vind het leuk om daar een bijdrage aan te leveren. Op dit moment vraagt het technische regelwerk veel tijd maar dat zal zich in de toekomst uitbetalen omdat het dan allemaal een kwestie is van bijhouden. In het gebouw zelf bouwen we praktisch op, in het bestuur maken we de afspraken waarop we verder kunnen bouwen aan verbinding in het dorp. Dat is een mooie combinatie.

Yoeke Nagel: Communicatie

Ik zit vooral in het bestuur om te horen wat er allemaal gebeurt in het dorp. Ik geef berichten door. Ik schrijf brieven, persberichten, facebookberichten en uitnodigingen voor het stichtingsbestuur van De Haar, voor www.Randwijker.nl  en soms voor organisaties die gebruik maken van De Haar. Die berichten kunnen over van alles gaan.

 • Een dorpsgenoot die een warme wollen sjaal heeft gevonden bij De Haar en wil weten van wie die is
 • Een uitnodiging voor een dorpsfeest in De Haar, georganiseerd door het bestuur
 • Uitstel van dat dorpsfeest vanwege nieuwe maatregelen (zucht)
 • Een grandioos plan om iets te organiseren waar de kinderen van Randwijk allemaal aan mee kunnen doen
 • Een sponsoractie voor EMM
 • De start van een nieuwe cursus Yoga of een gezellige avond Eten wat de pot schaft

Ik vind het fijn als iedereen de informatie krijgt of kan vinden die het gemakkelijk maakt om hartelijk samen te kunnen leven en werken.
Schakel me gerust in als ik kan helpen om je aankondiging of vraag verder het dorp in te sturen – of daarbuiten, via een persbericht bijvoorbeeld.

Mail: communicatie@dehaar.org


En voor het huren van een ruimte in De Haar neem je het beste contact op met vrijwilliger Ilonka Varga: 06-30636295 of ivarga@hetnet.nl

Ilonka Varga: reserveringen

Mijn naam is Ilonka Varga en woon sinds 2000 is ons mooie dorp Randwijk. Bij het voormalige dorpshuis Randwijks Hof een aantal jaren vrijwilligerswerk gedaan en zo meegestroomd naar het huidige MFA De Haar. Binnen de multifunctionele accommodatie ben ik samen met Peter IJkhout verantwoordelijk voor de reserveringen en daarmee het inplannen van verschillende activiteiten van de verenigingen binnen het mfa en natuurlijk ook de initiatieven van buitenaf. Verder ben ik bestuurslid van de activiteiten commissie De Haar en help ook mee op het organisatorische vlak.