Randwijks Hof  biedt onderdak aan verenigingen, maatschappelijke initiatieven en activiteiten van inwoners. U kunt Randwijks Hof huren voor bruiloften en partijen en evenementen. Denk aan rommelmarkten, kleding- of andersoortige beurzen, koffietafels, workshops, vergaderingen, bijeenkomsten, dansavonden etc.

Randwijks Hof hanteert een commercieel en een verenigingstarief. Het verenigingstarief geldt ook voor activiteiten die georganiseerd worden door groepen vrijwilligers zonder rechtsvorm en voor inwoners van Randwijk die iets te vieren hebben. Alle gebruikers van Randwijks Hof zijn verplicht consumpties af te nemen bij de Stichting Randwijks Hof. Dus zelf meegebrachte drank en etenswaren zijn niet toegestaan. 

Neem voor reserveringen contact op  met Karin Wiggelman 06 44818849 of mail naar randwijkshof@upcmail.nl.

  • De zaalhuur voor elke ruimte voor vaste gebruikers en Randwijkers bedraagt €7,50 per uur.  Het commerciële tarief voor de kleine zaal is 10,- en voor de grote 20,- per uur. Zaalhuur zonder consumpties bedraagt 150,- voor de kleine en 250,- per dagdeel voor de grote zaal.
  • Verenigingstarief voor gebruik van de HD beamer in de grote zaal is 20,- per dagdeel, de verplaatsbare beamer in de kleine zaal kost 10,-. Het commerciële tarief voor de HD Beamer bedraagt 45,- en de verplaatsbare beamer kost 25,-.
  • Het gebruik van Randwijks Hof is kosteloos voor vrijwilligersgroepen zonder rechtspersoonlijkheid en zonder betalende leden en die zich inzetten voor de leefbaarheid van Randwijk.

 Randwijks Hof wordt binnen een stichtingsvorm gerund door vrijwilligers. Het stichtingsbestuur bestaat uit:

  • Jo Louvenberg, voorzitter tel. 491215
  • Jan de Gelder
  • Peter IJkhout, contactpersoon gebruikers tel. 491782

Download hier de algemene voorwaarden van de Stichting Randwijks HOf: Algemene voorwaarden SRH

Download hier de huurovereenkomst: Huurovereenkomst Randwijks Hof

In Randwijks Hof zijn tijdens de openingstijden van peuterspeelzaal Ukkepuk gratis zakken verkrijgbaar voor luiers en incontinentiemateriaal. De container hiervoor staat aan de weg voor Randwijks Hof.

In Randwijks Hof staan dozen voor lege inkt cartridges en inktpatronen. Ook kunnen mensen in die dozen hun oude mobieltje kwijt.