Stichting Knotwilg Heteren-Randwijk

In de jaren 1972 en 1974 raasden twee ongekend zware zuidwesterstormen over ons land waardoor grote oppervlakten bos werden geteisterd. In de uiterwaarden sneuvelden veel knotwilgen. Toen pas besefte men de mate van het achterstallig onderhoud van de knotbomen.

Dit was voor Wim Jansen in 1974 aanleiding om een knotactie onder de burgerij te starten. De knotboom werd symbool van milieusolidariteit en handen uit de mouwen.

Knotten-WimJansen

Knotten is een gezellige en sociale bezigheid. Iedereen is welkom, ook kinderen, maar wel onder begeleiding van volwassenen. Naast het knotten zelf worden de takken versleept,  klein gemaakt en. deels verstookt. Er wordt gezorgd voor goed gereedschap en natuurlijk koffie, chocolademelk en fris. Zorg zelf voor warme kleding en laarzen of werkschoenen. Er wordt tussen november en maart om de twee weken geknot, op zaterdag van 10:30 tot 13:00 u.. Geef je op voor de maillijst van Henk van Ziel voor de actuele informatie. Meer informatie is te vinden op onze website www.randwijk.nl/knotwilg.

knotten