Kerngegevens

De onderstaande gegevens zijn verouderd en zullen worden vernieuwd per maart 2014.

Hieronder zijn een aantal gegevens verzameld van Randwijk, Indoornik en Lakemond.

leeftijdsopbouw randwijk per 31-12-2007
leeftijd vrouw man totaal
0-4 jaar 47 49 96
5-9 jaar 54 53 107
10-14 jaar 73 70 143
15-19 jaar 41 65 106
20-29 jaar 58 66 124
30-39 jaar 100 98 198
40-49 jaar 127 132 259
50-59 jaar 96 115 211
60-64 jaar 36 55 99
65-74 jaar 56 43 99
75-84 jaar 17 23 40
85-94 jaar 7 2 9
95-100 jaar 0 0 0
meer dan 100 jaar 0 0 0
Totaal 712 771 1483

 

leeftijdsopbouw randwijk per 31-10-2006
leeftijd vrouw man totaal
0-4 jaar 46 48 94
5-9 jaar 62 53 115
10-14 jaar 69 65 134
15-19 jaar 38 58 96
20-29 jaar 53 80 133
30-39 jaar 101 97 198
40-49 jaar 125 138 263
50-59 jaar 103 117 220
60-64 jaar 30 53 83
65-74 jaar 56 44 100
75-84 jaar 18 20 38
85-94 jaar 6 1 7
95-100 jaar 0 0 0
meer dan 100 jaar 0 0 0
Totaal 707 774 1481