Geschiedenis van Randwijk

De oudste, bekende vermeldingen van Randwijk, Indoornik en Lakemond in grote lijnen.
De eerste vermelding over Randwijk is die van de kerk op een kerkenlijst in 1395 van de Domfabriek. De heren van Randwijk waren vermaard in de Gelderse geschiedenis. Uit een artikel van Dr.J. Wolters (zie : Kruiend door de Betuwe) blijkt dat Renwick al in 1326 vermeld wordt. Dit artikel beschrijft Randwijk en de heren van Randwijk.

Indoornik was een Hoge Heerlijkheid en een leen van de Graven, Hertogen van Kleef en na 1666 van de Keurvorst van Brandenburg. De oudst bekende leenman was Rutger van Laecmond, die in een oorkonde van 16 juni 1397 genoemd wordt. Er zijn vondsten gedaan uit eind 1e eeuw, begin 2e eeuw, waarschijnlijk van een nederzetting.

Lakemond was ook een Heerlijkheid en heeft zijn naam gegeven aan het geslacht van Lakemond. De eerste ridder die genoemd wordt is bovengenoemde Rutger. In Lakemond stond het Slot te Lakemond, ook wel Dooijenburg (Doejenburg) geheten, dat al lang voor 1850 verdwenen is.  De Curtis te Lakemond wordt genoemd in 1294-1295 in de rekeningen van Gelre.

De bekende geschiedschrijver Slichtenhorst vermeldt dat Lakemond heel vroeger een erfgoed van de heren van Bergh was. In 1850 behoorde de heerlijkheid aan Wageningen. In Lakemond is een muntvondst gedaan van munten die geslagen zijn van 1304 tot 1609

(Bron: Mw. J. Honders, secretaris HKK&O, Arend Datema Instituut)

Meer artikelen over de geschiedenis van Randwijk en omgeving kunt u downloaden door op onderstaande link te klikken.

Met dank aan de heer van Dijk, die deze documenten verzameld heeft.

Vermelding door het klooster Deutz
Eerst bekende vermelding uit de archieven van klooster Deutz
auteur onbekend

De stapel van Rijnwijk
Een stukje historie omtrent Randwijk uit het archief van de Utrechtse kapittel van St.Jan uit 1344
geschreven door Mr. S.Muller

Rijnwijk – Randwijk en het ontstaan van (nieuw-) Wageningen
Zoektocht naar de historie en ligging van Randwijk
geschreven door Dr. A. J. Maris

Wording van Gelre vanaf Karel de Grote
Geschiedenis van de Gelderland met name omgeving Betuwe
auteur onbekend

Lexkesveer
Enkele wetenswaardigheden over de doorwaadbare plaats bij de Rijn
Bron: Website van Oud-Wageningen