Geschiedenis van Groot Randwijk

Op  28 maart om 20.00 uur verzorgt Ed Janssen in Randwijks Hof een lezing over de geschiedenis van Groot Randwijk. Dat klinkt misschien pretentieus, maar zowel Randwijk als de nabijgelegen buurtschappen Lakemond en Indoornik kennen een lange en rijke geschiedenis. In Indoornik en in Lakemond stond vroeger een kasteel, waardoor zij een heerlijkheid waren. In Randwijk stond ooit, op de grens met Heteren, het mysterieuze kasteel Nijburg. Indoornik heeft een eigen rooms-katholieke kerk. Best bijzonder in deze overwegend Protestants Christelijke omgeving, en ook daarvoor is een verklaring. Of neem bijvoorbeeld het Lexkesveer: een van de oudste veerponten in Nederland. Dit was ooit de belangrijkste rivierovergang in de verbinding van Utrecht naar Keulen. Nieuwsgierig geworden? De lezing is vrij toegankelijk voor iedere belangstellende!

WhatsApp buurtpreventie

Hoe kun je de kans op woninginbraak in je buurt verkleinen? En wat is er te doen aan de veiligheid van de eigen buurt? De politie geeft op donderdag 1 maart om 19.30 uur in zalencentrum De Bongerd in Heteren de workshop ‘1000 paar ogen’ over WhatsApp buurtpreventie. In deze workshop leren deelnemers verdachte situaties sneller te herkennen en hiermee om te gaan. De gemeente geeft meer informatie over het gebruik van WhatsApp-groepen om de veiligheid in uw buurt te vergroten. Er is een maximum aantal deelnemers. Men kan zich vooraf aanmelden via buurtpreventieheteren@gmail.com.

Snoeien Randwijkse boomgaarden

De boomgaarden aan de Nijburg en aan de Bernardstraat te Randwijk hebben onderhoud nodig. De gemeente Overbetuwe neemt het voortouw bij dit onderhoud. Deze klus is al een aantal jaren uitgesteld als gevolg van andere prioriteiten. Vorige week is de gemeente begonnen met de snoeiwerkzaamheden aan fruitbomen in Overbetuwe. Zij hopen dit jaar de beide Randwijkse boomgaarden te kunnen snoeien. Daarbij wordt gehoopt op een beetje vorst, waardoor de Nijburg beter toegankelijk wordt voor de hoogwerker.

De gemeente is op zoek naar Randwijkers die betrokken willen zijn bij dit onderhoud. Mensen die interesse hebben in het ondersteunen bij het snoeien van onze boomgaarden, kunnen contact opnemen via email: info@overbetuwe.nl, t.a.v. Martijn Stip. De snoeiwerkzaamheden zullen op doordeweekse dagen plaatsvinden.

Meld je aan voor Rondje Randwijk 2018

Je ziet ze misschien niet, maar er zijn er heel wat van: Randwijkse ondernemers en activiteiten. Op zaterdag 16 juni 2018 wordt in Randwijks Hof daarom voor de tweede keer Rondje Randwijk georganiseerd. Ambachten, diensten en producten uit Randwijk kunnen er gepresenteerd worden. Je kijkt er je ogen uit wat er allemaal voor moois gemaakt en gedaan wordt in Randwijk!

In 2016 presenteerden zestien Randwijkse ondernemers zich voor het eerst op die manier. Zo ontstonden leuke onderlinge contacten en dorpsbewoners waren verrast hoeveel er wel niet gebeurt in het dorp. Met alle gezellige kramen van Rondje Randwijk lijkt het wel alsof in bijna elk Randwijks huis een ondernemer woont.
Dit jaar is Rondje Randwijk op een zaterdagmiddag, en staat open voor alle Randwijkse ondernemers die graag eens laten zien wat ze te bieden hebben.
Er is dit keer ook ruimte om een korte workshop te geven of het bedrijf of bijzondere activiteit (cursusaanbieders zijn ook welkom!) te presenteren met een beamer. Alle deelnemende ondernemers krijgen een stapeltje gratis entreekaarten om uit te delen aan klanten, vrienden en familie, die op Rondje Randwijk willen komen kijken.

Deelname is gratis, inclusief een kraam als je die nodig hebt. Aanmelding kan tot uiterlijk 31 maart 2018. Wie zich het eerste aanmeldt krijgt natuurlijk de beste plek!

Aanmelden via rondjerandwijk@gmail.com
Hou de facebookpagina rond-je-randwijk in de gaten voor nieuws!
Alle deelnemende ondernemers mogen ook daarop laten zien wat ze doen.

Notulen vergadering dorpsraad Randwijk 22 januari 2018

Aanwezig:

De dorpsraadsleden Hugo Jongejan,  Marion van de Kamp, Ronald Klomp,, Jo Louvenberg, Johan van Maanen, Sanny Martijn-Vermeulen, Myriam Hendriks, Bjorn Pus, Tinus Westerhof (vz), Sandra Mennen, Hugo Besemer (not.) en bijgestaan door Sandra Mennen (gemeente) en Bart Büchner (wijkagent)

 

Voorstelrondje

De oproep  voor nieuwe leden heeft succes gehad: we mogen Björn en Ronald verwelkomen. We beginnen daarom met een voorstelrondje.

Broodpunt Randwijks Hof

Vanaf zaterdag 3 februari 2018 zal er in Randwijks Hof van 9.00 uur tot 11.00 uur de mogelijkheid zijn om brood te kopen. Het brood komt van Bakkerij Bakker. Bij elke broodbestelling krijgt u gratis een zak krentenbollen! De bestellijst kunt u vinden op www.randwijker.nl. De maand februari wordt gebruikt om mensen de kans te geven kennis te maken met het brood van Bakkerij Bakker.
Kijk voor leuke acties op de facebookpagina van De Randwijker. Wilt u uw brood op een ander moment ophalen, geef dit dan even door aan Karin Wiggelman via 06-44818849.

Lezing over steenfabrieken

Op woensdag 21 februari vanaf 20.00 uur verzorgt plaatsgenoot Ruud Schotman een informatieavond over de steenfabrieken in Randwijk, Heteren en Renkum in Randwijks Hof. In de jaren ‘70 was hij projectmanager bij de verbouwing van de oude steenfabriek van Wijck, die nog een oude ringoven had, naar een gemechaniseerde fabriek met een moderne tunneloven. Veel Randwijkers hebben op deze ovens gewerkt en hebben de overgang van de oud naar nieuw meegemaakt. Over deze ontwikkelingen vertelt hij met veel oud en nieuw foto- en filmmateriaal. Het tweede deel van voordracht gaat over steenfabrieken in Afrika, Azië en Zuid Amerika. Hierdoor wordt een beeld gecreëerd van zowel traditionele als moderne steenovens in de wereld.

Agenda vergadering Dorpsraad Randwijk op 22 januari 2018 om 20.00 uur in Randwijks Hof te Randwijk

1. Opening (oudejaarswens Tinus eo);
2. Jesse en Els (2 bewoners Bredeweg) geven toelichting op gevoel
van onveiligheid in Randwijk;
3. Kennismaking met 2 aspirantleden t.w. Björn Pus en Ronald Klomp
4. Notulen;
5. Mededelingen:
a. N.a.v. rondetafel gesprekken plan van aanpak (Marion);
b. N.a.v. gesprek Diana van Harn opnieuw contact gemeente
over parkeerproblemen Bernhardstraat-Frisostraat (Johan);
c. Invulling statushouders (Marion);
d Memo Sandra (zie mailbericht 30 november);
e. Voortgang MFA (Jo);
f. Kleiwinning (Hugo B);
g. Politieke avond 6 maart (Tinus);
h. Komende Randwijker en verspreiding (Jo);
i. Uitnodiging bijeenkomst dorpsraden (Tinus);
j. Enquète rekenkamer (Tinus);
k. Remproefschool (Tinus).
6. Ingekomen/uitgegane post;
7. Projectvoorstel subsidie in ontwikkeling (Jo, Marion, Tinus);
8. Terugkoppeling vacatureinvulling (Zie ook punt 3) (Tinus);
9. Vergadering/ verslaggeving : kan dit anders?
Volgende vergaderingen dorpsraad: 5 maart en 9 april a.s.
In april ook bijeenkomst strategische discussie?
10. Rondvraag;
11. Sluiting.